Konstantinos Chilidis

Bilde av Konstantinos Chilidis
English version of this page
Telefon +47 22858834
Mobiltelefon +47-41336649
Brukernavn
Andre tilknytninger FANE

Arbeidsområder

Forskningsadministrasjon med fokus på EU:

  • Informasjonsflyt rundt finansieringsmuligheter knyttet til EU
  • Rådgiving i forhold til utlysninger: Forklare prosedyrer og regler, hjelpe med å finne nødvendig informasjon, formidle kontakt med viktige støttespillere, følge med på tidsfrister og bistå i det konkrete søknadsarbeidet

Bakgrunn

Jeg har jobbet som EU-rådgiver siden desember 2009.

Utdannelsesmessig har jeg bakgrunn som klassisk arkeolog med cand. mag. fra Aristoteles University of Thessaloniki, magister artium og PhD fra UiO. Jeg har vært stipendiat ved IAKH/UiO hvor jeg fullførte min PhD-avhandling med tittel: The construction of knowledge in archaeology - the case of "Philip's tomb" at Vergina in northern Greece.

Parallelt og etter min periode som stipendiat, jobbet jeg som administrativ leder for Den nordiske forskerskolen i arkeologi (Dialogues with the past). Jeg har dessuten hatt undervisningsoppgaver, sensorarbeid, veiledning og har vært administrator/teknisk redaktør for IAKHs skriftserie Oslo Archaeological Series (OAS).

Språk

Gresk - morsmål
Norsk - flytende
Engelsk - flytende
Italiensk - god
Tysk - basiskunnskaper

Emneord: EU, Utlysninger, Ekstern finansiering, Forskningsstøtte
Publisert 25. aug. 2016 14:27 - Sist endret 8. jan. 2019 10:53