Konstantinos Chilidis

Seniorrådgiver - FANE
Bilde av Konstantinos Chilidis
English version of this page
Telefon +47 22858834
Mobiltelefon +47 41336649 +47-41336649
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus 4. etg. 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1084 Blindern 0317 Oslo

Arbeidsområder

Forskningsadministrasjon med fokus på EU:

 • Informasjonsflyt rundt finansieringsmuligheter knyttet til EU
 • Rådgiving i forhold til utlysninger: Forklare prosedyrer og regler, hjelpe med å finne nødvendig informasjon, formidle kontakt med viktige støttespillere, følge med på tidsfrister og bistå i det konkrete søknadsarbeidet

Bakgrunn

Jeg har jobbet som EU-rådgiver siden desember 2009.

Utdannelsesmessig har jeg bakgrunn som klassisk arkeolog med cand. mag. fra Aristoteles University of Thessaloniki, magister artium og PhD fra UiO. Jeg har vært stipendiat ved IAKH/UiO hvor jeg fullførte min PhD-avhandling med tittel: The construction of knowledge in archaeology - the case of "Philip's tomb" at Vergina in northern Greece.

Parallelt og etter min periode som stipendiat, jobbet jeg som administrativ leder for Den nordiske forskerskolen i arkeologi (Dialogues with the past). Jeg har dessuten hatt undervisningsoppgaver, sensorarbeid, veiledning og har vært administrator/teknisk redaktør for IAKHs skriftserie Oslo Archaeological Series (OAS).

Språk

Gresk - morsmål
Norsk - flytende
Engelsk - flytende
Italiensk - god
Tysk - basiskunnskaper

Emneord: EU, Utlysninger, Ekstern finansiering, Forskningsstøtte

Publikasjoner

 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (2008). Preface. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 5–9.
 • Chilidis, Konstantinos (2008). Written sources and material evidence in “harmony”: a cognitive interplay leading to more comprehensive interpretations. I Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (Red.), Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-334-9. s. 527–538.
 • Chilidis, Konstantinos (2008). New knowledge versus consensus - a critical note on their relationship based on the debate concerning the use of barrel-vaults in Macedonian tombs. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 11(1), s. 75–103. doi: 10.1177/1461957108101242.
 • Chilidis, Konstantinos (2002). Klassisk arkeologi og skriftlige kilder - forventninger og virkelighet. Primitive tider. ISSN 1501-0430. 5, s. 117–126.

Se alle arbeider i Cristin

 • Chilidis, Konstantinos; Lund, Julie & Prescott, Christopher (2008). Facets of Archeology. Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-334-9. 599 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Chilidis, Konstantinos (2010). Mors Macedonica: makedonske kremasjoner fra jernalder til hellenistisk tid.
 • Chilidis, Konstantinos (2009). Dialogues with the landscape. Institutt-AKHtuelt.
 • Chilidis, Konstantinos (2009). Antikke symboler i dagens motebilde. Nytid.
 • Chilidis, Konstantinos & Kousake, Zoe (2009). Monternoi Ellenes. [Avis]. Eikones.
 • Chilidis, Konstantinos (2009). Tolkningsprosesser i arkeologi: innflytelse fra staten og publikum.
 • Chilidis, Konstantinos (2009). Forrige århundres mest omdiskuterte arkeologiske funn i Hellas. En kongegrav og en glemt hovedstad i medias oppmerksomhet.
 • Chilidis, Konstantinos (2008). Nordiske arkeologer i Egypt. Institutt-AKHtuelt.
 • Chilidis, Konstantinos & Kousake, Zoe (2008). Dialogoi me to parelthon. [Avis]. Homme.
 • Chilidis, Konstantinos (2008). Vergina - arkeologisk materialet som symbolsk valuta.
 • Chilidis, Konstantinos (2008). En grav - to konger. Hvordan staten og publikum kan påvirke en arkeologisk tolkning.
 • Chilidis, Konstantinos (2007). Antikk historie i filmen 300. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Chilidis, Konstantinos (2007). Book review: Yannis Hamilakis, The Nation and its Ruins: Antiquity, Archaeology, and National Imagination in Greece. European Journal of Archaeology. ISSN 1461-9571. 10, s. 233–235. doi: 10.1177/14619571070100020706.
 • Chilidis, Konstantinos (2007). From ancient royal tomb to modern public property.
 • Chilidis, Konstantinos (2006). Nordisk forskerskole i arkeologi i Istanbul. Institutt-AKHtuelt.
 • Brandt, Johann Rasmus & Chilidis, Konstantinos (2005). Når Hollywood skriver historie. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Chilidis, Konstantinos (2005). Filips grav – politisk nasjonalisme og akademisk stolthet?
 • Chilidis, Konstantinos (2005). Kongegrav med to konger – stor politikk og akademisk stolthet på kollisjonskurs med arkeologisk tolkning.
 • Chilidis, Konstantinos (2005). Hvem er mannen som er begravd i Grav II i Vergina, Hellas? Et case study som kan belyse hvordan akademiske, politiske og sosiale forhold påvirker fortolkningen av arkeologisk materiale.
 • Chilidis, Konstantinos (2005). Antikkens Hellas. Hverdagsliv i den offentlige og private sfæren og økonomien i klassiske Aten.
 • Chilidis, Konstantinos (2004). Homer i Hollywood. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Chilidis, Konstantinos (2004). What kind of information does the archaeological material from Tomb II in Vergina give us about the identity of the deceased?
 • Chilidis, Konstantinos (2004). Dates based on typology and their weaknesses. An analysis of the controversy connected to the ceramics from Tomb II in Vergina.
 • Chilidis, Konstantinos (2003). Hvem er mannen som er begravet i Kongegraven II i Vergina, Hellas?
 • Chilidis, Konstantinos (2003). Hva viser materialet fra Tomb II i Vergina om begravdes identitet?
 • Chilidis, Konstantinos (2003). Vergina: prehistorical approaches to a classical site. The effects of political, economic and intellectual influence in classical archaeology.
 • Chilidis, Konstantinos (2002). Classical archaeology and written sources. Expectations and realities.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. aug. 2016 14:27 - Sist endret 8. jan. 2019 10:53