Personer med emneord «Studieadministrasjon»

Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Oda Asbjørnsen Aune Aune, Oda Asbjørnsen I permisjon frem til august 2023 Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging
Bilde av Eleonora Brekke Brekke, Eleonora Seniorkonsulent +47 22850562 eleonora.brekke@psykologi.uio.no Opptak master, Undervisningsplanlegging, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Internasjonalisering
Bilde av Hilde Johansen Corell Corell, Hilde Johansen Førstekonsulent +47 22844162 h.j.corell@sv.uio.no Vitnemål, Eksamen, Studieadministrasjon, Eksamensavvikling, Tilrettelegging
Bilde av Jenny Walle Jomisko de Figueiredo de Figueiredo, Jenny Walle Jomisko Førstekonsulent j.w.j.de.figueiredo@stv.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, seminar, Undervisningsopptak BA
Bilde av Maria Elise Dyvik Dyvik, Maria Elise Seniorkonsulent +47 22844124 m.e.dyvik@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Bilde av Mari  Eidstuen Eidstuen, Mari Seniorkonsulent - i permisjon ph.d.-administrasjon, Peace and Conflict Studies, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Master commisions
Bilde av Kirsten Ingeborg  Greiner Greiner, Kirsten Ingeborg Seniorkonsulent, jobber deltid k.i.greiner@sai.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master
Bilde av Simen Sveen Gudbrandson Gudbrandson, Simen Sveen Seniorkonsulent +47 22845279 s.s.gudbrandson@psykologi.uio.no Praksis, profesjon, Rekruttering, Studieadministrasjon
Bilde av Ingalill Herstad Herstad, Ingalill Seniorkonsulent +47 22845238 ingalill.herstad@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Bilde av Ya-Ling Huang Huang, Ya-Ling Seniorkonsulent y.l.huang@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen profesjon, Inspera, Klage og begrunnelse
Bilde av Kristina Huglen Huglen, Kristina Seniorkonsulent +47 22858338 kristina.huglen@econ.uio.no Semesterstart, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Eksamen, Studieveiledning, Studieadministrasjon, Bachelor, Canvas
Bilde av Jostein Peter Eikrem Koløen Koløen, Jostein Peter Eikrem Avdelingsleder +47 22854288 j.p.e.koloen@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Kongsli, Camilla Seniorkonsulent +47 22844351 camilla.kongsli@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Human Geography, Studieadministrasjon, Studiekonsulent master, Eksamen
Bilde av Guro Langøigjelten Langøigjelten, Guro Førstekonsulent guro.langoigjelten@econ.uio.no Studieadministrasjon, Godkjenning av ekstern norsk utdanning, Godkjenning av ekstern utdanning
Lindholm, Veronica Røed Førstekonsulent +47 22855253 v.r.lindholm@sosgeo.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master, Undervisning, Eksamen
Bilde av Emilie Asplund Lindøe Lindøe, Emilie Asplund Førstekonsulent +47 22857949 e.a.lindoe@sosgeo.uio.no Sosiologi, Studieadministrasjon, Studieveiledning, Studiekonsulent master, masterprogrammet i sosiologi, Undervisning, Eksamen
Bilde av Erlend Lundvall Lundvall, Erlend Seniorkonsulent erlend.lundvall@psykologi.uio.no Studieadministrasjon, Eksamen bachelor, Eksamen master, Inspera, Klage og begrunnelse
Bilde av Joakim Erma Møller Møller, Joakim Erma Seniorkonsulent j.e.moller@stv.uio.no Peace & Conflict Studies, ph.d.-administrasjon, Studieadministrasjon, Studieveiledning
Bilde av Liv Tone Måseidvåg Måseidvåg, Liv Tone Rådgiver +47 22856008 l.t.maseidvag@sv.uio.no Studieadministrasjon, Studiekvalitet, Godkjenning, ePhorte
Bilde av Linn Elisabeth Olaussen Olaussen, Linn Elisabeth Seniorkonsulent +47 22844404 22844404 l.e.olaussen@psykologi.uio.no Studieadministrasjon
Bilde av Anne Line Reime Reime, Anne Line Førstekonsulent a.l.reime@econ.uio.no Studieadministrasjon, Innkjøp, Eksamen
Bilde av Maren Ringstad Ringstad, Maren Rådgiver +47 22854417 maren.ringstad@sosgeo.uio.no Studieveiledning, Eksamen, Studieadministrasjon
Bilde av Preben Reinaas Rotlid Rotlid, Preben Reinaas Seniorkonsulent p.r.rotlid@econ.uio.no Studieadministrasjon, Studieveiledning, Semesterstart, Tilrettelegging, master's programme
Bilde av Tron Trondal Trondal, Tron Rådgiver +47 22854971 47240091 tron.trondal@sv.uio.no Internasjonalt samarbeid, Delstudier i utlandet, Godkjenning, Utveksling, Studieadministrasjon, Foto
Bilde av Emilie Fuglerud Wallin Wallin, Emilie Fuglerud e.f.wallin@sosgeo.uio.no Utviklingsstudier, Bachelor, Studieadministrasjon, Eksamen, Studieveiledning, Emner, Undervisning, Programråd