Nettsider med emneord «Europaforskning»

Publisert 13. sep. 2012 09:34

I EU-debatten er det mye synsing og stor mangel på tunge forskningsbidrag.

Publisert 20. mars 2012 15:11

Europautredningen foreslo å styrke satsningen på europaforskning. Institusjonene og personene bak dette initiativet støtter forslaget av flere grunner.