Facebookstrategi for SV 

Målgruppe

 • Primærmålgruppe:
 • Nåværende studenter (18-34 år) 

Sekundærmålgruppe

 • Potensielle studenter 
 • Tidligere studenter

Mål

 • Kommunisere forskning på en måte som engasjerer studentene 
 • Øke engasjement på forskningssaker i aldersgruppen 18-34 
 • Vise karrieremuligheter 
 • Rekruttere til master og PHD 
 • Få opp engasjement for fadder-rekruttering 
 • Vise hvor gøy det er å studere på SV 

Delmål for perioden 2018

 • Øke antall følgere i aldersgruppen 18-34 år med 20 % 
 • Øke engasjement blant følgere i aldersgruppen 18-34 år
 • Øke gjennomsnittlig rekkevidde på innleggene våre

Formkrav 

 • Vise mer mangfold i innholdet vi legger ut: 
 • 50 % kjønnsdeling i videoer 
 • 50 % kjønnsdeling i bildebruk 
 • 20 % etnisk mangfold 
 • 25 % av innleggene skal være på nynorsk 
 • 3-5 planlagte gode innlegg i uken. Kvalitet viktigere enn kvantitet. Vi kan også ha ad-hoc innlegg i tillegg til planlagte innlegg, men da må man passe på å ha minimum 3 timers-intervaller mellom innleggene  
 • En forskningsformidlingssak, en arbeidslivssak og en sak om studiehverdag 

Organisering 

Møter: 

 • Halvårlig seminar med redaksjonen 
 • Årlig seminar med påfyll og workshop med instituttene 

Månedlig møte:

 • Utvidet redaksjonsmøte 
 • Se på årshjul 
 • Hvem gjør hva 
 • Hva satser vi på 

Ukentlig møte: 

 • Evaluere uken som har gått (statistikk) 
 • Planlegge uken som kommer 
 • Jobbe konkret med ukens innlegg som kladd på siden 

Redaksjonen

Sammensetning: 

 • Nettredaktør 
 • En fra forskningskommunikasjon på fakultet 
 • En fra studier 
 • En fra rekruttering og karriere 
 • En student i 20 %
 • En operativ gruppe på 5 stykker som publiserer 
 • Turnusordning med å besvare meldinger, moderere kommentarer og ta imot innspill til publiseringsplan 

Kriterier for gode poster

 • Relevant for de fleste studentene på SV 
 • Balanse mellom enhetene 
 • Passe på at alle foreningene er representert 
 • Tone of voice 
 • Visuell profil 
 • Tagging av mennesker, steder og sider
Publisert 25. mai 2018 13:13 - Sist endret 25. mai 2018 13:13