Psykologi

I dette prgramfaget kan vi tilby fire undervisningsopplegg med masterstudenter fra psykologi, profesjonsstudiet i psykologi og det tverrfaglige studiet kultur og kommunikasjon.

Tema 1: Personlighetspsykologi

Hvem er du? Har du en personlighet, eller er du kun styrt av ytre krefter? Hvorfor bryr vi oss om vår egen og andres personlighet? Dette undervisningsopplegget gir en innføring i ulike personlighetsteorier, typer og trekk.

Kompetansemål som blir dekket

 • Definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier.
 • Gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling.
 • Drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen.
 • Beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet.
 • Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd.
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensninger.

Tema 2: Psykiske lidelser

Hva betyr egentlig en diagnose? Hvor går skillet mellom normalt og avvikende? Dette undervisningsopplegget gir en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene i Norge og hvordan synet på psykiske lidelser har endret seg gjennom historien.

Kompetansemål som blir dekket

 • Drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse.
 • Gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling.
 • Forklare begrepet stress, hva som skaper stress og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner.
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom rus og psykisk helse.
 • Drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur.
 • Beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser.
 • Forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre.

Tema 3: Utviklingspsykologi

Kan tilknytning i barnealderen forklare hvordan vi relaterer oss til senere romantiske partnere? Har spedbarn en personlighet? Og hvorfor er det et tegn på sunn utvikling at barn lyver? Dette undervisningsopplegget gir en grunnleggende innføring i den utviklingspsykologiske tenkemåte, samt viktige aspekter ved barns sosioemosjonelle utvikling, personlighetsutvikling, og kognitive utvikling.

Kompetansemål som blir dekket:

 • Gjøre rede for ulike utviklingsområder knyttet til teorier om menneskets utvikling fra unnfangelse til død.
 • Gjøre rede for forsvarsmekanismer og mestringsstrategier.
 • Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd.
 • Definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 14. aug. 2017 19:55 - Sist endret 22. jan. 2018 11:01