Kommunikasjon og kultur

I dette programfaget kan vi tilby to undervisningsopplegg med masterstudent fra det tverrfaglige studiet Kultur og kommunikasjon. 

Tema 1: Selfie og visuell selvrepresentasjon

Selfie har i løpet av de siste årene blitt en naturlig del av sosiale mediene som preger vår digitale hverdag. I forlengelse av dette har selfie blitt en viktig form for visuell selvrepresentasjon som former individers sosial identitet. Denne modulen introduserer elevene for en knippe verktøy som kan brukes til å analysere visuelle former for selvrepresentasjon, og undersøker selfiens kulturelle betydning.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Velge ut egnede analysemetoder fra ulike kommunikasjonsteorier og bruke dem på forskjellige typer kommunikasjon (vg3)
  • Forklare hvordan tekster er bygd opp av grammatiske, tekstuelle og estetiske elementer (vg2)
  • Analysere teksters kommunikative funksjoner (vg1)

Tema 2: Smak og kultur

Smak blir ofte tatt for gitt som noe naturlig. Hva en liker å høre på, å lese, å se på oppleves lett som noe som bare er slik. Den franske sosiologen Bourdieu argumenterte imidlertid for at smak er noe kulturelt, og viste at smak er knyttet til sosial ulikhet og fordelingen av makt i samfunnet. Denne modulen vil utfordre elevene til å utforske smak som et kulturelt og sosialt fenomen.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Analysere og drøfte hvordan kommunikasjon påvirker mellommenneskelige relasjoner og sosiale strukturer (vg3)
  • Drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn (vg1)

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 15. jan. 2018 14:34 - Sist endret 16. jan. 2018 10:23