Bli kjent med våre studenter

Ønsker du å få mer innsyn i våre studenters kompetanse? På SV-fakultetet finner du mange arbeidslivsgrupper som gjerne kommer på besøk til din bedrift eller inviterer deg til Blindern for et møte.

Studentforeninger ved SV-fakultetet som jobber med arbeidslivsrelevans i studiene

EconLink

EconLink er en forening for og av samfunnsøkonomistudenter, og fungerer som bindeleddet mellom studenter på samfunnsøkonomi og næringslivet. Foreningen profilerer samfunnsøkonomenes kvaliteter og egenskaper for potensielle arbeidsgivere, og utvider karriereperspektivet hos studentene. EconLink arrangerer bedriftsbesøk og inviterer bedrifter til Blindern.

Ta kontakt

 

Forening for organisasjonspsykologi

Forening for organisasjonspsykologi (FOP) er en møteplass for alle studenter med interesse for arbeids- og organisasjonspsykologi. FOP arrangerer bedriftsbesøk, workshops, foredrag og sosiale arrangementer. Med dette ønsker FOP å tilby faglig påfyll, gi studenter mulighet til å bygge nettverk seg i mellom, samt knytte kontakter til og øke kunnskap om arbeidslivet.

Ta kontakt

 

Antropologer i arbeid

Antropologer i Arbeid er en forening under Sosialantropologiskforening som jobber med arbeidslivskontakt. Fokuset for organisasjonen er å invitere ferdig utdannede antropologer til å snakke om hvordan de benytter antropologi i yrkeslivet. Seminarene er ment som et uformelt forum for samtale med de inviterte antropologene.

Ta kontakt

 

Arbeidslivsutvalget ved statsvitenskap

Arbeidslivsutvalget ved statsvitenskap (ALU) jobber med å promotere statsvitere i det offentlige og i næringslivet og gjøre statsvitere mer bevisste på hva vi kan bidra med på arbeidsmarkedet. ALU arrangerer bedriftsbesøk og inviterer bedrifter til Blindern.

Ta kontakt

 

Arbeidslivsgruppa ved sosiologi

Arbeidslivsgruppa jobber med å skape kontakt mellom sosiologistudenter og arbeidslivet. Vi ønsker å gjøre studentene beredt til å møte arbeidslivet gjennom å bevisstgjøre dem om egen kompetanse, samt hvor og hvordan de kan benytte denne kompetansen. Samtidig har vi også et ønske om å gjøre arbeidsgivere mer bevisst hvilke kunnskaper og ferdigheter sosiologer sitter inne med, og hvordan de kan benytte sosiologer i sin organisasjon. Arbeidslivsgruppa arrangerer bedriftsbesøk og inviterer bedrifter og sosiologer i arbeidslivet til Blindern.

Ta kontakt

 

Programutvalget for organisasjon, ledelse og arbeid

Programutvalget for Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA) jobber med å skape et godt studiemiljø på programmet, ha kontakt mot arbeidslivet, arrangere faglige arrangementer, samt invitere eksterne foredragsholdere og arrangere bedriftsbesøk. Vi ønsker at OLA-studenter skal ha et bevisst forhold til hvordan de kan bruke sin egen kompetanse og hvordan de best mulig kan bidra til faglig utvikling generelt sett og på studiet.

Ta kontakt

Publisert 25. mars 2014 08:20 - Sist endret 25. jan. 2022 14:48