Valgstyre og valgkomite

Valgstyret har ansvar både ved dekan- og fakultetsstyrevalg. For dekanvalget opprettes det en egen valgkomité.

Valgstyret

Valgstyret sørger for at valgene gjennomføres i henhold til UiOs valgreglement, overvåker valgoppgjør og treffer alle avgjørelser som ikke er tillagt annet organ i forbindelse med valgene. Valgstyret er oppnevnt for perioden 2020-2023. 

Valgstyret består av: 

Seniorrådgiver Aud-Jorunn Sandal er valgstyrets sekretær.

Valgtekniske spørsmål sendes valgstyrets sekretær.

Valgkomité ved dekanvalg

Valgkomiteen skal sørge for at stillingsbeskrivelse gjøres kjent for både velgere og potensielle kandidater, og at kandidatene presenteres på en måte som gir velgerne et godt grunnlag for å vurdere deres kvalifikasjoner for rollen. Det vil bli oppnevnt en valgkomité i forkant av dekanvalget i 2023.

Publisert 24. mai 2015 13:18 - Sist endret 8. sep. 2022 09:19