English version of this page

Valg av midlertidig vitenskapelig ansatte til fakultetsstyret

Vil du være med å påvirke det som skjer på din arbeidsplass? Midlertidig vitenskapelig ansatte skal velge representant til fakultetsstyret for 2023. Fakultetsstyret er det øverste organ ved SV-fakultetet.

Hvilke frister gjelder?

 • Frist for å foreslå kandidater er tirsdag 1. november kl. 17.00.
 • Selve valget varer fra mandag 14. november kl. 12.00 til og med fredag 18, november kl. 12.00. 

Hva gjør fakultetsstyret?

 • Vedtar overordnete mål, prinsipper og prioriteringer for fakultetet
 • Vedtar langtidsplaner med særlig vekt på strategi for forskning, utdanning og formidling
 • Ansetter faglige ledere
 • Diskuterer økonomiske prioriteringer og vedtar budsjett
 • For mer informasjon - se omtale av fakultetsstyret i administrasjonsreglementet

Hvem skal velges?

 • Ett medlem fra midlertidig vitenskapelige ansatte (på åremål) og to vararepresentanter

Kan jeg stille?

 • Du må være ansatt i minst 50 % stilling
 • Du må ha et tilsettingsforhold som dekker hele valgperioden, dvs. ut 2023.

Hvordan foreslår jeg meg selv eller en kollega?

 • Er du midlertidig vitenskapelig ansatt, kan du foreslå deg selv eller en annen midlertidig vitenskapelig ansatt.
 • Alle som er ansatt i minst halv stilling har rett til å foreslå kandidater.
 • Kandidaten som foreslås bør være forespurt. Det er ikke anledning til å takke nei til å stille til valg (for fritak, se UiO sitt valgreglement § 7.3). Reglene for kjønnsmessig balanse gjelder ved dette valget. Det betyr at begge kjønn må være representert blant medlemmene og varamedlemmene sett under ett.
 • Forslag skal sendes skriftlig på e-post til valgstyre@sv.uio.no innen fristen 1. november kl. 17.00. Hvert forslag skal underskrives av minimum en og inntil fem forslagsstillere med stemmerett.

Hva får jeg igjen for å være styremedlem?

 • Erfaring med styreverv
 • Medbestemmelse og innflytelse
 • Organisasjonserfaring
 • Som midlertidig vitenskapelig ansatt fører du møtetid og forberedelser (1 time forberedelse per møtetime) i timeregnskapet

Presentasjon av kandidatene kommer på denne siden etter at forslagsfristen har utløpt.

Har du spørsmål om valget?

Ta gjerne kontakt med valgstyrets sekretær Aud-Jorunn Sandal.

Publisert 4. okt. 2022 11:30 - Sist endret 4. okt. 2022 11:41