Nytt fakultetsstyre 1.1.2016

Dette er din mulighet til å påvirke det som skjer på din arbeidsplassen vår.  Fakultetsstyret er det øverste organet ved SV-fakultetet.

Hvilke frister gjelder?

 • Valgperioden er mandag 16. november kl. 8:00 til og med fredag 20. november kl. 15:00
 • Frist for å foreslå kandidater var mandag 2. november kl. 17:00/ frist for å foreslå midlertidig vitenskapelig ble utsatt til mandag 9. november kl. 17:00

Presentasjon av kandidater

Hva gjør fakultetsstyret?

 • diskuterer opprettelse og/eller nedleggelse av studieprogrammer
 • tilsetter faglige ledere
 • følger opp at instituttenes planer for forskning, undervisning og formidling
 • diskuterer økonomiske prioriteringer og vedtar budsjett
 • for mer informasjon - se omtalen av fakultetetsstyret i administrasjonsreglementet

Hvem skal velges?​

 • to medlemmer fra vitenskapelige personale (faste) og to vararepresentanter
 • ett medlem fra vitenskapelig personale (på åremål) to vararepresentanter
 • ett medlem fra det teknisk-administrative personale og to vararepresentanter
 • tre medlemmer fra fakultetets studenter med vara: For studentene arrangeres eget valgmøte i regi av SVSU

Kan jeg stille?

For ansatte:

 • du må være tilsatt i minst 50% stilling
 • du må være tilsatt minst ut desember 2016 (for vitenskapelig personale på åremål)
 • følgende ledere er ikke valgbare: Instituttledere/nestledere, fakultetsdirektør, assisterende fakultetsdirektør, seksjonssjefer ved fakultetssekretariatet og kontorsjefer ved instituttene.

Hvordan foreslår jeg meg selv eller en kollega?

Kandidater foreslås fra egen "stemmerettsgruppe":

 • er du fast vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen fast vitenskapelig ansatt
 • er du midlertidig vitenskapelig ansatt kan du foreslå deg selv eller en annen midlertidig vitenskapelig ansatt
 • er du teknisk/administrativt ansatte kan du foreslå deg selv eller en kollega i teknisk/administrativ stilling
   
 • forslag sendes skriftlig (e-post) innen fristen. Hvert forslag kan være underskrevet av inntil 5 forslagsstillere med stemmerett.
 • forslag sendes til valgsstyrets sekretær: Cecilie W. Lilleheil

Ønskede egenskaper:

 • evne til å se hva som er det beste for fakultetet som helhet (uavhengig av egne interesser)
 • strategisk interesse og tanker om fakultetets fremtid
 • god organisasjonsforståelse
 • nysgjerrighet
 • evne til å prioritere

Hva får jeg som styremedlem?

 • erfaring med styreverv
 • medbestemmelse/ innflytelse
 • organisasjonsforståelse
 • midlertidig vitenskapelig ansatte fører møtetid og forberedelser (1 time forberedelse per møtetime) i timeregnskapet
 • teknisk/administrativt ansatte deltar i styremøter i arbeidstiden
Emneord: valg, fakultetsstyrevalg
Publisert 23. nov. 2015 19:51 - Sist endret 11. sep. 2019 13:27