Valgkomiteens forslag

Professor Nils-Henrik von der Fehr og professor Ingjerd Hoëm er foreslått av valgkomiteen som nytt dekanat ved SV 2016-2019.

Universitetsstyrets tilsettingsutvalg oppnevnte 21. april 2015 valgkomité for dekanvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet for perioden 2016-2019.

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

  • Professor Arild Underdal (leder)
  • Professor Karen Helene Ulltveit-Moe
  • Student Adrian Hasnaoui Haugen
  • Prosjektleder Joakim Dyrnes

En samlet valgkomité anbefaler Nils-Henrik M. von der Fehr som dekan og Ingjerd Hoëm som prodekan for neste periode.

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt til grunn UiOs veiledende kompetansekrav for dekan, og vurdert kandidatene både i forhold til formalkompetanse og realkompetanse. Begge oppfyller kravet om vitenskapelig formalkompetanse. De er ansatt i heltidsstillinger som professorer ved henholdsvis Økonomisk institutt og Sosialantropologisk institutt. Begge har for tiden permisjon fra disse stillingene for å fungere som instituttledere ved sine enheter. Arbeidet som instituttledere gir dem meget verdifull ledererfaring og innsikt i SV-fakultetets virksomhet.

von der Fehrs mangeårige innsats, til dels som leder, i en rekke offentlige utvalg og råd viser engasjement i tilrettelegging og bruk av faglig kompetanse i håndtering av viktige samfunnsoppgaver. Hoëms erfaring som tidligere forskningsleder og nå styreleder på Kon-Tiki museet er også relevant.

Kombinasjonen med von der Fehr som dekan og Hoëm som prodekan vil gi en fakultetsledelse som godt dekker spennvidden og mangfoldet i fakultetets faglige virksomhet.  

 

Emneord: dekanvalg, valg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Av sekretær for valgkomiteen Cecilie W. Lilleheil
Publisert 11. sep. 2015 13:35 - Sist endret 5. sep. 2019 13:21