Dekankandidat Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Nils-Henrik Mørch von der Fehr er kandidat til dekanvervet 2016-2019. Til valget stiller han med Ingjerd Hoëm som prodekan og Tim Brennen som visedekan for forskning.

Nils-Henrik Mørch von der Fehr

Nils-Henrik von der Fehr har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og er ansatt som professor ved Økonomisk institutt. Han har siden 2008 ledet instituttet. Hans forskning har særlig dreiet seg om energi og miljø, samt offentlig regulering av markeder. Han har vært medlem av og ledet flere offentlig utvalg, og har vært faglig rådgiver for private selskaper, organisasjoner og offentlig myndigheter i inn- og utland. Han var i en periode ordfører i sin hjemkommune Hurdal.

 

Ingjerd Hoëm

Ingjerd Hoëm har sin doktorgrad i lingvistisk antropologi fra Universitetet i Oslo og er ansatt som professor ved Sosialantropologisk institutt. Hun har siden 2011 ledet instituttet. Hennes forskning er internasjonalt orientert og dreier seg om politiske aspekter ved kommunikasjon og konflikthåndtering. Hennes regionale kompetanse er fra den polynesiske delen av Stillehavet, inkludert New Zealand. Hun er styreleder ved TIK-senteret på fakultetet og på Kon-Tiki Museet, og hun har vært leder for forskerutdanningen på Sosialantropologisk institutt fra 2008 til 2011. Hun har også hatt styreverv internasjonalt og vært faglig rådgiver for European Research Council og Norges forskningsråd.

Tim Brennen

Tim Brennen har doktorgrad i psykologi fra University of Nottingham, UK. Han har forsket ved Université Pierre Mendès France i Grenoble, var postdoc på Psykologisk institutt, UiO, ble førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø fra 1995 til 2003, og deretter professor ved Psykologisk institutt i 2003. Mellom 2008 og 2011 var han forskningsleder og nestleder ved instituttet. Hans forskning er i kognitiv psykologi og han har vært på redaksjonell komité for flere internasjonale tidsskrifter. Han kan seks språk.

 

Nils-Henrik von der Fehrs valgplattform

Publisert 15. sep. 2015 12:48 - Sist endret 13. sep. 2018 14:57