Referat fra møter i brukerutvalget

Referat fra møtet 08. mars 2017

Referat fra møtet 23. mars 2017

Referat fra møtet 20. april 2017

Referat fra møtet 03. mai 2017

29.05.2017: Brukergruppens innspill til fakultetets masterplan er ferdigstilt og oversendt fakultetets ledelse.

 

 

 

 

 

Publisert 20. mars 2017 14:37 - Sist endret 31. mai 2017 10:17