Rehabilitering Eilert Sundts hus

Forutsatt finansiering håper vi at igangsettelse av rehabilitering av 5, 6, 9, 10, 11 og 12 etasje i Eilert Sundts hus blir rundt 2020.

På denne nettsiden vil vi publisere all informasjon vi har om rehabiliteringsprosjektet så snart det foreligger.

Mars 2017

Det er etablert en brukergruppe for ombyggingen med følgende medlemmer:

  • Tone Vold-Sarnes (leder)
  • Mari Anne Ramstad (ansvar for det praktiske)
  • Merethe Aase, ECON
  • Ida Weseth Bjøru, ISV
  • Frode Løvik, TIK
  • Nina Rundgren, SAI
  • Inger-Lise Schwab, ISS
  • Matthew Whiting, hovedverneombud
  • Caroline Hals, fagforeningsrepresentant 
  • Othea Vikse, studentrepresentant  

Fremdrift for ombyggingen forutsatt finansiering:

 

Endelig beslutning om prioritering/finansiering med tanke på ombygging av Eilert Sundts hus vil bli avgjort i 2020universitetsstyrets møte i juni 2019.

I mellomtiden fortsetter arbeidet lokalt med masterplanen og med ombyggingen slik at vi har planene klare når det blir vår tur.

Siste nytt!

Mars 2020:

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/03/renoveringa-av-eilert-sundts-hus-kan-ta-til-i-ar.html

https://www.uniforum.uio.no/nyheter/2020/03/sv-fakultetet-blir-med-pa-spleiselaget-for-eilert-.html

Så snart rehabilitering av Eilert Sundts hus blir besluttet vil det bli etablert en ny brukergruppe.

 

 

 

 

Av Mari Anne Ramstad
Publisert 26. jan. 2017 11:24 - Sist endret 24. mars 2020 12:18