Rehabilitering Eilert Sundts hus

Forutsatt finansiering håper vi at igangsettelse av rehabilitering av 5, 6, 9, 10, 11 og 12 etasje i Eilert Sundts hus blir rundt 2020.

På denne nettsiden vil vi publisere all informasjon vi har om rehabiliteringsprosjektet så snart det foreligger.

Mars 2017

Det er etablert en brukergruppe for ombyggingen med følgende medlemmer:

 • Tone Vold-Sarnes (leder)
 • Mari Anne Ramstad (ansvar for det praktiske)
 • Merethe Aase, ECON
 • Ida Weseth Bjøru, ISV
 • Frode Løvik, TIK
 • Nina Rundgren, SAI
 • Inger-Lise Schwab, ISS
 • Matthew Whiting, hovedverneombud
 • Caroline Hals, fagforeningsrepresentant 
 • Othea Vikse, studentrepresentant  

Fremdrift for ombyggingen forutsatt finansiering:

 • Høst 2017: Forberedelser inklusive oppstart for brukermedvirkning EA
 • Vår 2018: Samspillfase med entreprenør og bruker
 • Sommer 2018: Tømming av lokaler og midlertidig flytting til Ullevål (Sognsveien 77B)
 • Høst 2018-2019 Byggeperiode
 • Sommer 2019: Tilbakeflytting til nyrehabiliterte lokaler

Vi er helt i begynnerfasen, så det er mye vi ikke har oversikt over enda. Blant annet vet vi ikke hvilke etasjer det skal flytte ut fra, det vil si om det er plass til andre enn de som har kontorer i de etasjene som skal bygges om på Ullevål. Vi vet heller ikke om det blir et tilbud til studentene i byggeperioden, og hvordan støynivået i bygget blir.  I den grad det er mulig vil vi besvare disse og andre spørsmål som dukker opp underveis så snart vi har mer informasjon.

05. juli 2017

UiOs årsplan for 2018-2020 er nå vedtatt. Uheldigvis har det ikke blitt avsatt midler til rehabilitering av Eilert Sundts hus. De prosjektene som står på UiOs prioriterte liste, og som det er øremerkede midler til  i perioden er: Klimaskjerming av historisk museum, fullføre rehabiliteringen av Nils Henrik Abels hus, nødvendige tilpasninger i forbindelse med leie av kontorlokaler i nybygg på Tulinløkka, rehabilitering av Kristian Ottosens hus og arbeide med utstillinger i Brøggers hus.

Så får vi bare håpe av ombygging av Eilert Sundts hus blir prioritert i den neste 3-årsplanen, og at vi kan starte en ombygging rundt 2020.

I mellomtiden fortsetter arbeidet lokalt med masterplanen og med ombyggingen slik at vi har planene klare når det blir vår tur.

 

 

 

 

Av Mari Anne Ramstad
Publisert 26. jan. 2017 11:24 - Sist endret 18. sep. 2018 13:12