Vitenskapelig assistenter tilknyttet Eilerts læringsnettverk

Vil du være med å forme SV-fakultetets nye utdanningssatsning? Vi søker vitenskapelig assistenter knyttet til Eilerts læringsnettverk (EILIN)

Søknadsfrist: 29. mai 2022

Eilerts læringsnettverk er en pedagogisk støttetjeneste for undervisere som ønsker å utvikle undervisningen på sine emner og programmer. Det er også en tjeneste som tilbyr støtte og kompetanseheving innen IT, AV og pedagogikk.

En av EILINs kjerneoppgaver, er å legge til rette for erfaringsdeling mellom undervisere ved fakultetet. I den forbindelse vil vi etablere et læringskontaktnettverk med undervisere fra fakultetets institutter/sentre. Til nettverket vil vi også rekruttere 2-3 vitenskapelige assistenter (ca. 20% stilling).

De som ansettes vil inngå i læringskontaktnettverket, og skal 1) bistå læringskontaktene med utredningsoppgaver knyttet til undervisning og 2) bidra til studentmedvirkning gjennom å gi innspill til EILINs aktiviteter og satsninger og ha kontakt med studentforeninger ved fakultetet. Konkrete arbeidsoppgaver vil utformes i samråd med de som tilsettes og læringskontaktene.

Se også retningslinjer for vitenskapelig assistenter.

Stillingen vil gi deg

 • innsikt i hvordan pedagogisk utviklingsarbeid skjer ved fakultetet
 • kjennskap til læringsteknologier i høyere utdanning
 • mulighet til å påvirke undervisningsfeltet ved fakultetet
 • nettverk ved UiO

Vi søker deg som  

 • har avlagt minimum 60 studiepoeng og er student ved UiO med minimum ett år igjen av studiene 
 • har interesse for pedagogikk og læringsteknologi
 • har gode akademiske ferdigheter

Personlige egenskaper 

 • Du er samarbeidsorienter og har gode kommunikasjonsevner 
 • Du har evne til selvstendig arbeid
 • Du er organisert og pliktoppfyllende
 • Du evner å sette deg raskt inn i nye felter

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Praktisk informasjon 

 • stillingen er lønnet etter stillingskode 1018 (ikke oppnådd grad) /1019 (bachelorgrad)/1020 (mastergrad), lønnstrinn 41-44  (ca. 205-215 kr/timen)
 • tilsetningen gjelder for inntil to år
 • tiltredelse august 2022
 • Kortfattet søknad med CV sendes via nettskjema. Søknad og CV skal lastes opp som ett PDF-dokument med følgende rekkefølge: CV, søknad, eventuelle vedlegg
 • Spørsmål kan rettes til koordinator Siri Aamodt: tlf. 93 63 03 94, sirimaa@uio.no 

Søknadsfrist: 29. mai, 2022

Publisert 14. juni 2022 12:25 - Sist endret 14. juni 2022 12:25