Ledige stillinger som seminarleder i SVEXFAC03 høsten 2022

Har du et stort engasjement for samfunnsvitenskapene? Er du glad i å formidle? Brenner du for god undervisning? Søk jobb som seminarleder på SVEXFAC03!

Bildet kan inneholde: Logo, Font, Sirkel, Symbol, Varemerke.

SVEXFAC03 søker faglig sterke masterstudenter til jobb som seminarleder til høsten. Vi søker personer med et stort engasjement for faget, solide skriveferdigheter, god formidlingsevne og et ønske om å skape en god læringsarena for studentene. Vi har ledig 3-5 stillinger som seminarleder.

Seminarleders oppgaver

Seminarleder skal

 • organisere og lede seminarene
 • gi tilbakemelding på studentenesarbeid og fremlegg
 • være et mellomledd mellom studenter og emneansvarlig
 • sørge for et godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon
 • delta på fellessamlinger for seminarledere
 • være med å evaluere seminaret

Kvalifikasjonskrav

 • søker må gå på et masterprogram eller ha opptak til et masterprogram fra høsten 2022 på SV-fakultetet
 • søker må kjenne relevante deler av pensum i SVEXFAC03 godt
 • søker må ha gode ferdigheter i oppgaveskriving
 • søker må ha gode karakterer

Mer informasjon om SVEXFAC03

Emneside for SVEXFAC03

Undervisningsplan for høstsemestret 2022 er ikke ferdigstilt, men vårens undervisningsplan finnes her

Ta kontakt hvis du har spørsmål om innholdet i emnet.

Det vil være mulig å ha ansvar for flere seminargrupper. Antall seminargrupper vurderes ut fra seminarleders kapasitet og fakultetets behov.

Lønn

 • Lønnstrinn C37 (169,05,-) for studenter uten fullført mastergrad
 • Lønnstrinn C47 (225,60,-) for studenter med fullført mastergrad

Det betales for 3,5 time per enkelttime med undervisning (45 min). Dette inkluderer forberedelsestid og etterarbeid.
Med lønnstrinn 37 blir totalsummen på 11 833,50,- per seminargruppe.

Innhold i søknaden

Søknaden skal være kortfattet, og bør si noe om din motivasjon og egnethet for å være seminarleder.

Søknadsfrist

30.05.2021

Søk stilling som seminarleder

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål? Kontakt Sebastian Tørnvall Andersen

 

Publisert 3. mai 2022 12:45 - Sist endret 5. mai 2022 13:00