Studentstilling: Flyttehjelp ISV og SAI

I forbindelse med tilbakeflytting til Eilert Sundts hus søker Sosialantropologisk institutt og Institutt for statsvitenskap ekstrahjelp som kan bistå med diverse praktiske flytteoppgaver

Arbeidet går ut på å merke møbler og pakke ned utstyr på kontorplasser og i fellesarealer i Nydalen, inkl. IT-utstyr, fordele flytteesker som er på lager i Eilert Sundts hus ut på kontorene, samt utpakking på noen kontorer, og annet forefallende arbeid knyttet til flyttingen.

 

Vi ønsker to-fire personer som har anledning til å jobbe i perioden 28. november til 30. januar. Vi vet ikke nøyaktig omfang av arbeidet enda, men vi antar at det vil være snakk om mellom 40 - 80 timers jobb per person i løpet av perioden.

 

Lønn: 201 kr/time.

Søknadsfrist: Snarest.

 

Hvis du er interessert i stillingen skriver du en kort e-post til: h.s.kveseth@sai.uio.no. Merk e-post «Flyttehjelp».. Nevn gjerne om du har eksamensdager der du ikke kan jobbe.

Publisert 23. sep. 2022 11:11 - Sist endret 23. sep. 2022 11:11