Psykologisk institutt søker 2 undervisningsassistenter!


Psykologisk institutt søker 2 undervisningsassistenter på emnet PSYC2230 for høsten 2022. 

Arbeidsoppgavene blir: 

  • Administrere gruppeinnleveringer og hverandreevalueringer i Canvas
  • Lese oppgaveutkast og gi tilbakemeldinger i Canvas, samt bidra på en av seminargangene
  • Enkel redigeringshjelp til podcast

Omfang: opptil 85 timer per undervisningassistent i løpet av høstsemesteret. 

Oppdragene er timelønnet: 

  • lønnstrinn 43, 211,80,- (Profesjon 1.-6. semester) 
  • lønnstrinn 51, 239,90,- (Profesjon 7.-11. semester og Master)

Kvalifikasjoner: 

  • Student som tar master i kognitiv nevrovitenskap, men også studenter fra de andre retningene fra masterprogrammet i psykologi (særlig hvis de har hatt emnet PSYC2230 selv), eller fra profesjonsstudiet i psykologi, kan søke. 
  • Engasjert og motivert til å bidra til et godt læringsmiljø ved PSI.
  • Aktiv student på UiO når oppdraget gjennomføres
  • Gode norskkunnskaper 

Søk via nettskjema innen 3.juni! 
 

Publisert 19. mai 2022 12:28 - Sist endret 31. mai 2022 12:03