Studentstilling: Flyttehjelp

I forbindelse med tilbakeflytting fra midlertidige lokaler på Ullevål til Eilert Sundts hus søker TIK-senteret ekstrahjelp som kan bistå med pakking og flytting.

Arbeidsoppgaver:

Arbeidet går ut på å pakke ned kontorplasser og fellesarealer på Ullevål, inkl. IT-utstyr, fordele flytteesker som er på lager i Eilert Sundts hus ut på kontorene, samt utpakking på noen kontorer, og annet forefallende arbeid knyttet til flyttingen.

Antall ledige stillinger:

Vi ønsker to personer som har anledning til å starte 28. november.

Omfang:
Vi vet ikke nøyaktig omfang enda, men vi antar at det vil være mellom 60 og 90 timer arbeid i perioden 28. november til 15. januar.

Lønn: 201,00 kr/time.

Søknadsfrist: Snarest.
Hvis du er interessert i stillingen skriver du en kort e-post til: i.j.ullern@tik.uio.no  

Merk e-post: «Flyttehjelp».  

Publisert 20. sep. 2022 11:06 - Sist endret 20. sep. 2022 11:06