Kollokviefadder høsten 2021

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet tilbyr en kollokvieordning hvor nye studenter blir inndelt en gruppe på 4-6 personer som skal jobbe sammen i et valgt emne (som oftest et innføringsemne i studieprogrammet). Kollokviegruppen møtes ukentlig og går gjennom pensum, løser oppgaver eller diskuterer temaer innenfor emnet sammen. Hver kollokviegruppe har en kollokviefadder som skal fasilitere møtene.

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet tilbyr en kollokvieordning hvor nye bachelorstudenter blir inndelt en gruppe på 4-6 personer som skal jobbe sammen i et valgt emne (som oftest et innføringsemne). Nå søker vi deg som har lyst å være kollokviefadder høsten 2021.

Hva er en kollokviefadder?

En kollokviefadder er en student ved SV-fakultetet som følger de nye studentene i kollokviegrupper fra uke 36 og 10 uker i ut i høstsemesteret. Kollokviegruppen møtes ukentlig og går gjennom pensum, løser oppgaver eller diskuterer temaer innenfor emnet sammen. En kollokviefadder er ikke en seminarleder. Du skal ikke undervise, men fasilitere treffene i kollokviegruppene. Det blir som en fadder som følger førsteårsstudentene gjennom hele det første semester.

Du må ikke være ‘vanlig’ fadder for å bli kollokviefadder –men du kan være begge deler. Det gis opplæring og du får oppfølging av instituttet ditt underveis. Kollokviefadderen vil få en gruppe studenter ved eget studieprogram.

 • Stillingen er lønnet med 180,40 per time.
 • Arbeidsmengden anslås å være 2-4 timer i uka fra uke 36 til 46, i tillegg til 2-4 timer opplæring i forkant.
 • Vi søker deg som:
  • Er programstudent ved SV-fakultetet
  • Ønsker å bidra til en god studiestart for de nye studentene gjennom hele høstsemesteret
  • Er pålitelig
  • Liker å jobbe med mennesker
  • Er strukturert/planmessig
  • Er tilgjengelig for jevnlige kollokvietreff i uke 36-46

Søknad leveres i nettskjema du finner lenger nede på denne nettsiden senest 28. mai 2021.

Publisert 10. mai 2021 14:46 - Sist endret 10. mai 2021 14:47