Forskningsassistenter ved Økonomisk institutt

1-2 stillinger ledig som forskningsassistent ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist 10. november 2017.

Om stillingene

Økonomisk institutt arbeider med å gjøre mer av instituttets historie internasjonalt tilgjengelig vis på websidene for studenter, forskere og andre interesserte. Ikke minst gjelder dette det som knytter seg til de to Nobelprisvinnerne Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo. For arbeid med arkivene etter Frisch og Haavelmo og tilrettelegging av materialet for større tilgjengelighet er det avsatt midler for 1-2 forskningsassistentstillinger (20%). 

1-2 forskningsassistentstillinger (20%, ett år) er fortrinnsvis tenkt for masterstudenter, men kan søkes også av godt utrustede studenter på bachelornivå. Stillingene forutsetter i tillegg til habil faglig bakgrunn, interesse for (fag)historie, evne til å sette seg inn i ukjent stoff og betydelig sans for systematikk, orden og nøyaktighet. Ønsket tiltredelse snart.

Tilsetting gir mulighet for bedre kunnskap om kjente og mindre kjente sider om instituttets verdenskjente økonomer og vil også gi mulighet for å finne emne masteroppgave i tilknytning til arbeidsoppgavene.

Nærmere opplysninger kan gis av professor emeritus Olav Bjerkholt (rom 1149).

Kvalifikasjoner

 • Du må være student i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt, UiO
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med gode kunnskaper innen tekstbehandling/html

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst, systematisk og effektiv
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Det stilles store krav til nøyaktighet, orden og fleksibilitet
 • Serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Egen skriveplass med PC på felleskontor som også kan disponeres til studier. Hyggelige kollegaer i et dynamisk og ledende forskningsmiljø
 • Lønnstrinn 35-40. Lønnsplassering foretas på bakgrunn av utdannelse, erfaring og ansvarsområdene i den enkelte stilling.

Søknaden 

 • En kort søknad (maks 1 side). Søknaden bør også inneholde en selvpresentasjon og hvorfor du søker stillingen. 
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift fra høyere utdannelse

Hvordan søke

Søknaden med alle vedlegg skal sendes som en enkelt pdf-fil på epost til Arina Shadrikova

Spørsmål?

Ta kontakt med forskningsadministrativ leder Arina Shadrikova på e-post eller kom innom kontor 1042 i 10. etasje, Eilert Sundts hus.

Søknadsfrist 10. november 2017

Publisert 1. nov. 2017 13:11 - Sist endret 1. nov. 2017 13:11