Studentstillinger

Her finner du ledige studentstillinger ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Publisert 25. mai 2018 13:36

Vi søker en student i 20 % stilling.

Publisert 12. apr. 2018 11:28

Mangfold i Fokus i Akademia (MiFA) jobber med å rekruttere en mer mangfoldig studentmasse. Hver høst får 10 avgangselever fra 10 ulike skoler i Oslo et kurstilbud der målet er å øke bevisstheten om og å motivere for høyere utdanning. Til dette arbeidet søker vi studenter ved UiO.

Publisert 1. nov. 2017 13:11

1-2 stillinger ledig som forskningsassistent ved Økonomisk institutt

Søknadsfrist 10. november 2017.

Publisert 1. nov. 2017 13:02

Økonomisk institutt har ledige stillinger som seminarleder på bacheloremner ved instituttet.

Publisert 29. mai 2017 09:19

The innovation group at TIK are looking for one or more research assistants for the period June 2017 - March 2018.