English version of this page

Jobb ved fakultetet

Vitenskapelige stillinger

Teknisk-administrative stillinger

  • Leiande forskingsteknikar (60%)
    Avdeling: Psykologisk institutt
    Fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 28. september 2021