LAMU og verneombud

Representanter i LAMU ved SV-fakultetet   Vararepresentanter
Arbeidstakers representanter

Mari Gakkestad

Matthew Rix Whiting

Øyvind Colbjørnsen

 

Studentrepresentant Matias Robberstad Vangen Christian Schønfeldt
Arbeidsgivers representanter

Tone Vold-Sarnes

Terje Hegge

Gudleik Grimstad

 

Læringsmiljøkontakt og observatør Ingvill Nygård Bojer  

Representanter fra driftsområdene Blindern og

Gaustad

Rune Greaker

Pål Fredrik Bugge

 

 

Verneombud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vara i høyre kolonne

Lokalt hovedverneombud

Mari Gakkestad

Matthew Rix Whiting

Verneombud fakultetsadministrasjonen

Mohamed Abdulhamid Hazza

Toralf Nystøyl

Verneombud ISV

Øyvind Colbjørnsen

Malin f. Stensland

Verneombud PSI

Francisco Pons

Gunnar Malmin

Verneombud ISS

Matthew Rix Whiting

Maren Ringstad 

Verneombud SAI

Nefissa Naguib

Lene Os Johannessen

Verneombud ØI

Mari Gakkestad

Kristina Huglen

Verneombud TIK

Tone Druglitrø

 

Verneombud ARENA

Ragnhild Grønner

 

Publisert 11. okt. 2010 15:56 - Sist endret 28. mai 2019 10:32