English version of this page

LAMU og verneombud

Representanter i LAMU ved SV-fakultetet   Vararepresentanter
Arbeidstakers representanter

Mari Gakkestad

Audrey Stark

Øyvind Colbjørnsen

 

Studentrepresentant Caroline Bortne Testman

Tonje Johanne Pettersen

Arbeidsgivers representanter

Kari Marie Pound Davies

Kari Henriksen

Gudleik Grimstad

 

Læringsmiljøkontakt og observatør  

Representanter fra driftsområdene Blindern og

Gaustad

Rune Greaker

Bjørn Nordstrøm

 
Verneombud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Vararepresentanter

Lokalt hovedverneombud

Mari Gakkestad

Matthew Rix Whiting

Verneombud fakultetsadministrasjonen

Matthew Rix Whiting

Rebecca Haugsjordet Hynes

Verneombud ISV

Øyvind Colbjørnsen

 

Verneombud PSI

Per Ole Bjørnstad

Kristin Gustavson

Verneombud ISS

Audrey Stark

May-Linn Vold

Verneombud SAI

Hilde Spjelkavik Kveseth

Ingjerd Hoëm

Verneombud ØI

Mari Gakkestad

Oda Asbjørnsen Aune

Verneombud TIK

Markus Bugge

 

Verneombud ARENA

Janna van Diepen

Trym Nohr Fjørtoft

Publisert 11. okt. 2010 15:56 - Sist endret 1. juni 2022 08:29