LAMU og verneombud

Representanter i LAMU ved SV-fakultetet   Vararepresentanter
Arbeidstakers representanter

Matthew Rix Whiting, leder

Mohamed Abdulhamid Hazza

 

Frøydis Gjerpe Bekkedal

Studentrepresentant Matias Robberstad Vangen  
Arbeidsgivers representanter

Tone Vold-Sarnes

Terje Hegge

Gudleik Grimstad

 

Læringsmiljøkontakt og observatør Ingvill Nygård Bojer  

Representanter fra driftsområdene Blindern og

Gaustad

Rune Greaker

Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen

 

 

Verneombud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vara i høyre kolonne

Lokalt hovedverneombud

Matthew Rix Whiting

 

Verneombud fakultetsadministrasjonen

Mohamed Abdulhamid Hazza

Snezana Djureinovic Eidhamar

Verneombud ISV

Anton Steen

Øyvind Colbjørnsen

Verneombud PSI

Frøydis Gjerpe Bekkedal

 

Verneombud ISS

Matthew Rix Whiting

Maren Ringstad 

Verneombud SAI

Arnd Schneider

Alf Chr Jensen

Verneombud ØI

Mari Gakkestad

Kristina Huglen

Verneombud TIK

Taran Thune

 

Verneombud ARENA

Espen Olsen

 

Publisert 11. okt. 2010 15:56 - Sist endret 18. sep. 2018 13:53