Møte i LAMU 22. september 2021

Velkommen til tredje møte i LAMU for perioden 2021.

Til stede:

Mari Gakkestad

Audrey Stark

Caroline Bortne Testman           

Hanne Degerstrøm Ellingsen

Rune Greaker

Kari Marie Pound Davies

 

Meldt forfall: 

Kari Henriksen 

Bjørn Nordstrøm

 

Ordinære saker

 

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Ingen bemerkninger

Sak 2 - Godkjenning av referat

Referat LAMU 18. mai 2021 er godkjent

 

Orienteringssaker

Sak 3 - Orientering fra Kari Davies

 • Korona status: Lesesaler har fortsatt 1 meter. Planlegger for ordinær undervisning våren 2022. Avventer tilbakemelding om kapasitet i Silurveien for våren. Kari Davies er fremdeles fakultetets koronakontakt
 • Sikker oktober: Sikker oktober - Universitetet i Oslo (uio.no)
 • Kampanje for På den sikre siden på infoskjermer i foajeene: Sikresiden.no - Kriseinfo på nett
 • Brannvern, etasjekontakter er oppdatert, det vil bli gitt opplæring, fakultetet bar bedt HMSB om avklaring av oppfølging av brannvern når ansatte er ute av ESH-B

Sak 4 - Status ARK v/ Kari Davies

Sak 6 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Andre kontaktpunkter: vakttelefon 228 55007 eller nødnummer 228 56666

 • Brannalarm har blitt utløst to ganger i ESH i forbindelse med byggearbeider

 

 

Sak 7 - Studentrelaterte saker

Ingen saker

 

Sak 8 - Saker fra læringsmiljøkontakten

 • SV-info mottar meldinger om byggestøy. Er meldt inn til Eiendomskoordinator og i EA portalen
 • Åpnet lesesaler i Niels Treschows hus og seminar i Harald Sverdrups hus og Harriet Holters hus
 • Det innføres ny ordning for levring av sykemeldinger ved eksamen i nettskjema

 

 

 

Sak 9 - Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

 • Verdensdagen for psykisk helse: Hvert fakultet har sine arrangementer. SV har egen arrangementer. Info kommer på nett. Alle arrangementer legges ut på felles nettside på UiO.
 • Kan velferdskomiteen gjenopptasitt arbeid? Fakultetet følger opp.
 • LHVO ber om at Arbeidsmiljøundersøkelsen ARK må gjenta regelmessig.

Sak 10 – Eventuelt

Nest møte avholdes 2. november. Innkalling sendes ut senest 26. oktober

 

Publisert 22. sep. 2021 20:21 - Sist endret 23. sep. 2021 10:05