Møte i LAMU 2. november 2021

Velkommen til fjerde møte i LAMU for perioden 2021.

Tilstede Mari Gakkestad, Kari Henriksen, Audrey Stark, Caroline Bortne Testman, Hanne Degerstrøm Ellingsen, Kari Pound Davies

Forfall: Bjørn Eugen Nordstrøm; Rune Greaker

Ordinære saker

 

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Godkent. Ingen innmeldte saker

Sak 2 - Godkjenning av referat

Godkent. Referat :Møte i LAMU 22. september 2021 - Det samfunnsvitenskapelige fakultet (uio.no)

 

Orienteringssaker

 

Sak 3 - 

Sak 4 - 

Sak 5 - 

Sak 6 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

EA var ikke tilstede på møtet.

Sak 7 - Studentrelaterte saker

Studenene ønsker å oprettholde fokuset på bortfallet av masterlesesamer i ESH og arbeidet med å finne erstattningslokaler. 

Studieleder opplyste at det ikke har vært mulig å finne egnede lokaler i tliknytning til insiuttenes midletidige lokaer. Masterlesesalene i ESH a-blokk vil bli forleoldt denne studentgruppen hele perioden for rehabliltering.

 

Sak 8 - Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker

Sak 9 - Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

LHVO meldte bekymring for arbeidsdituasjnen for ansatte som er berørt av innføring av BOTT. LHVO sender notat til fakultetledelsen som redegjør for bekymringen.

 

Sak 10 - Eventuelt

Publisert 26. feb. 2021 10:38 - Sist endret 24. nov. 2021 14:17