Møte i LAMU 2. mars 2021

Velkommen til første møte i LAMU for perioden 2021.

Innkalt: Mari Gakkestad, Audrey Stark, Kari Henriksen, Marie Johanne Talleraas, Stine Margrethe Raastad, Bjørn Nordstrøm, Rune Greaker og Kari Pound Davies

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Sak 2 - Godkjenning av referat

Referat LAMU 3. november 2020:

Orienteringssaker

Sak 3 - Orientering om koronasituasjonen ved UiO

Sak 4 - Orientering om ARK 

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser ved UiO (ARK-UiO)

Sak 5 - Orientering om valg av verneombud

Sak 6 - Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Sak 7 - Studentrelaterte saker

Sak 8 - Saker fra læringsmiljøkontakten

Sak 9 - Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

Sak 10 - Eventuelt

Publisert 26. feb. 2021 10:32 - Sist endret 26. feb. 2021 10:35