Møte i LAMU 3. november 2020

Velkommen til 4. møte i LAMU for perioden 2020 

Innkalt til møtet: Mari Gakkestad, Matthew Rix Whiting, Kari Henriksen, Marie Johanne Talleraas, Stine Margrethe Raastad (SVSU), Bjørn Nordstrøm (driftsområde Gaustad), Rune Greaker (driftsområde Øvre) og Kari Pound Davies (referent)

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Sak 2 - Godkjenning av referat

Orienteringssaker

Sak 3 - 

Vedtakssaker

Sak 4 - Forslag til møtedatoer 2021

  • Tirsdag 2. mars kl. 13-14
  • Tirsdag 4. mai kl. 13-14
  • Tirsdag 7. september kl. 13-14
  • Tirsdag 2. november kl. 13-14

 

Publisert 14. jan. 2020 16:05 - Sist endret 30. okt. 2020 13:30