Møte 7. mai 2019

Til stede: Mari Gakkestad, Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Christian Schønfeldt for Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Terje Hegge, Matias Robberstad Vangen, Terje Ludvig Reiersen

Ordinære saker

Sak 1 - Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 2 - Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Orienteringssaker

Sak 3: Orienteringssaker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Driftsområdet Øvre:  

  • Åke Appelqvist og Rune Greaker i Eiendomsavdelingen var til stede i møtet med administrative ledere 2. mai og informerte om endring i rutinene rundt eiendomstjenesten og forventet brukerstøtte etter at driftskontoret i ESH ble flyttet til Idrettsbygget.
  • Askebegrene utenfor ESH er fjernet og skilt om røykfri sone skal settes opp ved Kafe Trygve for å hindre at røykluft siver inn til SV-info.
  • Kontroll av ventilasjonsanlegget i ESH og HHH pågår i juni/juli og august, men vil ikke påvirke brukerne.
  • Skifte av sikringer i ESH 10.-12. juli. Bygget vil være fysisk stengt. Ingen kan jobbe opp mot remote desktop. Informasjon er sendt enhetene.
  • Tilgang til lageret i kjelleren ved herretoalettet i ESH. På dette lageret har vi plassert bord, talerstol og annet utstyr til stands og arrangementer. Brukerne må bestille utstyret via EAs innmeldingssystem. Nøkkel kan lånes ut via SV-info. TVS og INB finner ut hvem som kan låne nøkkelen til lageret.

Driftsområde Gaustad:

  • Terje Ludvig Reiersen har begynt som betjent i Sentrum og går derfor ut av LAMU.
  • Skal ha møte med Statsbygg i slutten av mai for å evaluere hvordan bygningsdriften fungerer.

Sak 4: Studentrelaterte saker

Ingen saker.

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Sak 6: Pågående HMSB-arbeid ved fakultetet ved Tone Vold-Sarnes

  • Status for ombyggingen av Eilert Sundts hus i møtet inkludert en workshop med fakultetsstyret 13. juniEA skal utarbeide et budsjett for oppussing av Læringssenteret i 2. etg. Planen er at deler av Læringssenteret skal pusses opp i 2019.
  • Fakultetet er i dialog med EA om dusj- og garderobemuligheter i kjelleren i ESH.

Sak 7: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Sak 8: Saker fra lokalt hovedverneombud (LHVO)

a. Stort arbeidspress i administrasjonen

Verneombudene ved to enheter er bekymret for de ansattes arbeidspress ved sine enheter på grunn av økonomiske innstramninger. Administrativt ansatte er sykmeldt og mener dette er arbeidsrelatert. LAMU er enig om at arbeidet med arbeidsmiljøet helst bør foregå i linjen og noterer seg at ansatte er i dialog med ledelsen ved de aktuelle enhetene. Saken settes opp i neste LAMU-møte.

b. Oppussing og innflytting i ekstra lokaler i NEMKO bygget for PSI

Det er behov for avklaring av hvordan prosessen har vært til nå i planleggingsfasen og å sikre at vernelinjen involveres videre.

Vernelinjen er ikke koblet på foreløpig. Egne prosjektledere i Eiendomsavdelingen har ansvar for oppussingen. LHVO Mari Gakkestad tar kontakt med EAs kontaktperson i EA Erik Munthe Kaas for å involvere vernelinjen i arbeidet.

c. Frikjøp av LHVO

Fakultetet er pålagt å ha et lokalt hovedverneombud, og det er praksis andre steder at fakultetet frikjøper LHVO et relevant antall prosent, avhengig av arbeidsmengde. Per i dag er ikke LHVO frikjøpt på SV, og det er dermed instituttet som betaler for arbeidstiden LHVO bruker på vervet. Et reelt frikjøp vil gjøre det lettere for LHVO å sette av dedikert tid til arbeidsoppgaven. Ønsket for LHVO ved SV er at fakultetet frikjøper 20 % med mulighet for utvidelse ved behov (som for eksempel ved store oppussinger osv.). 

LHVO Mari Gakkestad kartlegger hva andre fakulteter gjør. Saken følges opp i linja.

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte: 17. september 2019

Publisert 13. nov. 2018 09:38 - Sist endret 9. mai 2019 14:08