Møte 18. september 2018

Til stede: Matthew Rix Whiting, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Sak 3: Saker fra driftsområdene Øvre Blindern 

  • Mye positivt skjedd siden våren 2018: Et felles prosjekt med Statsbygg; Inneklimaprosjektet der forbedringstiltak i byggene er identifisert. EA nærmer seg slutten av arbeidet med å ferdigstille alle tiltakene. Dette vil bidra til varmere lokaler om vinteren og kjøligere lokaler om sommeren. Statsbygg dekker ca 80% av kostnadene.
  • Mer stabilt personale i driftsområdet. 
  • Evakueringsøvelse gjennomføres i høst.

Sak 4: Studentrelaterte saker

Ingen saker.

Sak 5: Verneombudsrollen

TVS presenterer verneombudets rolle, rettigheter og plikter i møtet. Saken utsettes inntil videre.

Sak 6: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Sak 7: Saker fra læringsmiljøkontakten

  • Tilgang til studentarealene. Fakultetet har bedt Studentutvalget definere hvilke studentgrupper som skal ha tilgang til studentarealene i 2. og 3. etg.
  • Saker i Si fra-systemet. Årlig gjennomgang i LAMU i det første møtet hvert år.
  • ShoT-undersøkelsen 2018.

Sak 8: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Solskjerming i ESH og HHH. Systemet funger på den måten at persiennene går opp ved sterk vind. LHVO har fått klager fra ansatte i HHH om for sterkt sollys inn på kontoret. Matthew sjekker opp sakene og ser om vi kan finne en løsning.

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker

Neste møte er 13. november kl 13-14.

Møteplan for 2019: 6. mars, 8. mai, 18. september, 6. november. Alle møtene er fra kl 13-14.

Publisert 14. feb. 2018 11:21 - Sist endret 18. sep. 2018 13:55