Møte 8. mai 2018

Invitert: Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer,Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Matthew Rix Whiting

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre Blindern og Gaustad

Øvre Blindern: 

Gjennomført årskontroll av persiennene i Eilert Sundts hus, Harriet Holters hus og sjekket styring, bånd og snorer. Større reparasjoner utsettes til senere og meldes inn under budsjettønskene for 2019.

Bestilt utskiftning av 4 store vinduer i foajeen i Eilert Sundts hus. Arbeidet planlegges gjennomført i mai/juni. EA sender ut eget informasjonsskriv.

Avfallsrommet utenfor Eilert Sundts hus ferdigstilles før semesterstart. EA sender ut eget informasjonsskriv.

Utreder muligheten for dusj og garderobe for ansatte i samarbeid med fakultetet.

Ventilasjonsanlegget i Eilert Sundts hus - egen sak under eventuelt.

Sak 4: Revisjon av UiOs styringssystem for brannvern

Enhet for HMS- og Beredskap har i samarbeid med Eiendomsavdelingen og andre aktører revidert UiOs styringssystem for brannvern. Dette for å tilfredsstille nye funksjonsbaserte krav i dagens regelverk, og DSBs oppdatering av forskrift om brannforebygging. Risiko- og sårbarhetsanalyser gjennomført siste to år er også en vesentlig del av underlaget, og bidrar til å konkretisere og tilpasse systemet til aktiviteten i virksomheten. Styringssystemet for brannvern med tilhørende roller, ansvar og oppgaver er nå integrert i eksisterende styringssystem for HMS og Beredskap. Avvik kan meldes i Si fra portalen, og tilbud om opplæring i brannvern framkommer i kursportalen.

I styringssystemet er det lagt vekt på tydeliggjøring av grenseoppgang mellom lokale enheter, Eiendomsavdelingen og enhet for HMS og Beredskap, samt videreføring av enkle sjekklister for opplæring, øvelser og brannrunder. Gjennomgang av de nye nettsidene i møtet. Se www.uio.no/om/hms/brannvern/

Sak 5: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Kort oppsummering fra LAMU-seminaret er 12. mars 2018. TVS og INB deltok.

Sak 6: Saker fra læringsmiljøkontakten

  • Parkeringstillatelser. SV-info følger heretter parkeringsrutinene ved UiO.
  • SV-info har laget informasjon på monitor i ESH om sykkelparkeringen i sykkelskuret ved Eilert Sundts hus.

Sak 7: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Ingen saker

Sak 8: Eventuelt - Inneklimaet i Eilert Sundts hus

Pr i dag følger driftstidene for ventilasjonsanlegget og varmestyringen byggets åpningstider, dvs at anlegget går på lavbluss på de røde dagene. Studentene ønsker at ventilasjonsanlegget er i drift alle dager frem til ferien/1. juli.

Oppsummering: EA justerer ventilasjonsanlegget, slik at dette går for fullt til kl 23:00 hver dag frem til 1. juli.

Studentene ønsker videre at CO2-målere installeres i læringssenteret.

Oppsummering: Slike målere installeres i forbindelse med oppussing av ESH.

Studentene ønsker vanndispenser i 3. etg med kaldt og varmt vann, varmt vann er mest ønskelig.

Oppsummering: Tone Vold-Sarnes går i dialog med renholdsleder om dette ønsket og vurderer kostnadene.

Publisert 14. feb. 2018 11:16 - Sist endret 18. mai 2018 12:49