Møte 6. mars 2018

Til stede: Matthew Rix Whiting, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mohamed Abdulhamid Hazza og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad),

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre Blindern og Gaustad

Øvre Blindern:

Sykkel- og søppelskuret utenfor ES bygges om slik at alle containere låses inn. Prosjektoppstart april. Informasjon sendes fakultetet. Vedrørende sykkelparkering undersøker Rune Greaker om hvem som har tilgang til sykkelgarasjen på Campus. (Etter møtet: Alle studenter og ansatte har tilgang til sykkelgarasjen hele døgnet).

EA og fakultetet har gjennomført befaring i 1. etg ESH (kantina og kaffebaren) på grunn av klage på kalde lokaler. Dilemmaet er at åpne dører for kundevennlighet bidrar til kalde lokaler. Mulig løsning er å lukke begge eller en av dørene inn til kaffebaren og kantina.

Gaustad:

For å styrke bemanningen er det tilført to nye medarbeidere fra EA til Harald Schjelderups hus:

Ny driftsleder: Thomas Davidsson (sykmeldt til 12.4.)

Ny driftstekniker: Mantas Grigaliunas

Statsbygg har ansatt et profesjonelt firma som har kartlagt de tekniske forholdene i Harald Schjelderups hus (64 siders rapport). VVS-område er dårlig: Varme, ventilasjon og kjøling. Prosessen fremover: EA lager nå en plan for å følge opp de ulike punktene. EA går gjennom punkt for punkt i rapporten hva gjelder kompleksitet og budsjett pr punkt. Driftsområdet har satt av mye midler til å utbedre forholdene. Denne saken tas opp igjen i neste LAMU-møte.

Sak 4: Studentrelaterte saker

  • Dodørene på toalettene i kjelleren i ESH slår innover. Studentene ønsker å snu dørene, slik at de vender utover. Saken ble tatt opp i forrige LAMU-møte. Eiendomsdirektør John Skogen er på saken.  
  • Det skal være knagger på alle toalettbåsene. Defekte knagger meldes til EA via Expand.
  • Klager på inneklima i ESH; Enten for kaldt eller for varmt på lesesalene og auditorier. Varmestyringen skjer etter en kalenderfunksjon, og problemet oppstår når ansatte og studenter oppholder seg i bygget i helger og ferier når varmeanlegget går på lavbluss.

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

  • SHoT-undersøkelsen  Ingvill Nygård Bojer orienterte i møtet om status for undersøkelsen Helt ærlig - studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018. Undersøkelsen er gjennomført sist i 2014. Kampanjen er frontet gjennom infoskjermer og via foreleserne. Svarprosent på 32% i 2014. Pr i dag er svarprosenten på UiO 25%.
  • Si fra-kampanje på UiO i uke 9: Informasjon til studentene om Si fra-systemet (røde, gule og grønne saker).

Sak 6: Status for modernisering av læringssenteret i Eilert Sundts hus blokk A og vestibylen i Eilert Sundts hus blokk A og B.

Tone Vold-Sarnes orienterte om planene i møtet. Tidsplanen er foreløpig uviss. Strakstiltak på Eilert: Ny stor stiftemaskin er boltet fast. Ny stor hullmaskin skal bestilles.

Sak 7: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

LAMU-seminaret er 12. mars 2018. Invitasjon er sendt ut. TVS og INB deltar.

Sak 8: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

  • ARK: Arbeidsmiljøundersøkelser ved UiO. Midlertidig stopp ved UiO i påvente av svar fra KD om offentliggjøring av resultetene fra disse undersøkelsene. Vernelinja ved fakultetet ber om at fakultetet gjennomfører ARK så snart UiO setter i gang dette arbeidet igjen.
  • UiO har nedsatt en ressursgruppe med fokus på tiltak mot seksuell trakassering, et arbeid ledet av tidligere prorektor Ragnhild Hennum.
  • BOTT-samarbeidet: Et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Tromsø, trondheim og Oslo om fellesfunksjoner for lønn, økonomi, HR og arkiv.

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker.

Møter 2018: 8. mai, 18. september, 13. november

Publisert 14. feb. 2018 10:45 - Sist endret 12. mai 2022 10:14