Møte 7. november 2017

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Ikke til stede: Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Carolina Lybäck-Forsbacka EBHT 

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak til eventuelt: Orientering om klinikkdriften ved PSI.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Gaustad:

Inneklima: Møte med Statsbygg 8.11.17 vedrørende mulighetene for bedre inneklima. UiO har bedt om status for inneklimaprosjektet som Statsbygg skulle igangsette i 2016. Tekniske installasjoner fungerer ikke som de skal, og kostnadsberegningene for utbedring er 4 millioner. Diskusjon om hvem som skal betale dette: UiO eller Statsbygg.

Oppsummering: LAMU synes saken tar for lang tid og løfter denne saken videre til eiendomsdirektøren i håp om å få en bedring av inneklimaet ved PSI.

Avtalt brukermøte med PSI i 2017 og 2018.

Øvre Blindern:

Kalde kontorer i HHH og ES. Kan kontorene varmes opp uten at inneklimaet blir for dårlig?

Sak 4: Brukerutvalg for modernisering av læringsmiljøet i ESH

Mari Anne Ramstad orienterer om forslag til mandat og brukerutvalget i møtet.

Finansieringen er ikke avklart. Studentene skal involveres ved at de kan komme med innspill via en kampanje i foajeen i ES. Viktig å understreke at vi nå er i en høytenknings- og idefase.

Sak 5: Studentrelaterte saker

Ønske om vanntilgang/tappekran i flere etasjer i ESH, primært i 2. og 3. etg.

Montering av toalettdørene på toalettene i kjelleren. Kan disse vendes utover, og ikke innover?

Støy i auditorium 7 og på lesesal F, sannsynligvis fra ventilasjonsanlegget.

Sak 6: Ny nettside om voldssituasjoner

Universitetet i Oslo er med på nettsiden: På den sikre siden. Siden ble presentert for nye studenter under studiestart i høst.

Sak 7: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Møtet 18. september 2017

Sak 8: Saker fra læringsmiljøkontakten

  • Planlegger Si fra-kampanje for studenter våren 2018 for å informere om Si fra-systemet. Lanseres i begynnelsen av mars.
  • Studentenes helse og trivselsundersøkelse SHOT lanseres 6. februar. En undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse, som gjennomføres i regi av SiO. I 2018 blir dette en stor undersøkelse. Fakultetet er opptatt av å få en høy svarprosent.
  • Dårlig luft i ESH i helgene. Ventilasjonsanlegget skrus av i helgene. Kan vi gjøre noe med dette og evt beholde ventilasjonsanlegget på i eksamensperioden?

Sak 9: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

  • Spørsmål om SV-fakultetet skal gjennomføre en ARK-undersøkelse. TVS følger opp.
  • Verneombudene har meldt inn til UiO sentralt at de sentrale HMS-sidene må tydeliggjøres.

Sak 10: Eventuelt

TVS orienterte om status for klinikkdriften ved PSI.

TVS orienterte om at fakultetets lokale beredskapsplan snart er ferdig revidert og at lokal beredskapsgruppe skal ha møte 14. desember.

Sak 11: Møteplan 2018: 6. mars, 8. mai, 18. september og 13. november

Publisert 26. okt. 2017 12:59 - Sist endret 7. nov. 2017 14:30