Møte 19. september 2017

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Pål Fredrik Bugge og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Ingelin Vevle (SVSU), Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent.

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent.

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

Gaustad: Status i forbedringsarbeidet med dårlig inneklima og ventilasjon i Harald Schjeldrups hus: Tekniske problemer ved studiestart både med ventilasjonsanlegget og  termostater. Gammel teknikk i bygningene. Temperaturen på alle auditorier og 8 seminarrom er målt i dag; 21-24 grader er målt. Driftsgruppa følger opp inneklima fremover.

Jobber opp mot Statsbygg med tanke på fremdrift av nødvendig utskiftningsarbeid. Mye personalskifte i Statsbygg og ikke noe svar på tidsperspektivet på utbedringsarbeidet. LAMU holdes oppdatert om fremdriften. Fakultetet tar opp saken i dialogmøte med EA i september. 

Sak 4: Studentrelaterte saker

Ingen saker.

Sak 5: Brannrutiner ved fakultetet

Oversikt over etasjeansvarlige på fakultetet er oppdatert. Nettskjema for ansatte om brannrutiner ved UiO er under arbeid. Eiendomsavdelingen koordinerer dette arbeidet.

Sak 6: Saker fra UiOs sentrale arbeidsmiljøutvalg (AMU)

Møtet 29.6.2017

Sak 7: Saker fra læringsmiljøkontakten

Ingen saker.

Sak 8: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Møte for lokale verneombud 26. september. Aktuelle saker tas opp i neste LAMU.

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker.

Sak 10: Møteplan 2017: 7. november

Publisert 7. juni 2017 10:54 - Sist endret 19. sep. 2017 13:49