Møte 8. mars 2016

Til Stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer, Trygve Monclair Bøe for Sindre Bæk (SVSU)

Joakim Dyrnes til sak 5.

Sak 1: Godkjenning av saksliste

 • Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

 • Godkjent

Sak 3: Studentrelaterte saker

 • Stoler til lesesalen/Læringssenteret 2. etg Eilert Sundts hus.
 • Nye timere til SVSU- og PU-kontorene. Timerne passer ikke til støpselet. Oppfølging: Mohammed følger opp sammen med Trygve etter møtet.
 • Klage på luftkvaliteten på lesesal 222. Fungerer ventilasjonssystemet?
 • Taklampene på lesesal F, 2. etg ES, Læringssenteret, skal byttes ut. Studentene etterspør tidsplan for arbeidet.

Oppsummering: Studieleder følger opp punkt 1, 3 og 4.

Sak 4: Saker fra læringsmiljøkontakten

 • Kampanje rundt Si fra-systemet ved UiO for å informere studentene om dette systemet. SV-fakultetet har hatt flest saker via systemet i 2015.
 • Oppgraderte veiledningskontorer i SV-info med sofa og bilder. Skal bidra til hyggelige møter med studentene.
 • Kjøpt inn whiteboard-tavler til PC-stue 351 ES og 035 HHH på forespørsel fra seminarledere. Tavle kommer også i ett av kollokvierommet på Læringssenteret.

Sak 5: Ombygging og flytteplaner ved PSI

Joakim Dyrnes presenterte bakgrunn, tidsplan og prosess for flyttingen ved PSI i møtet. Vernelinje, studenter og ansatte er involvert i prosessen. Saken tas opp igjen i møtet i LAMU 10. mai.

Sak 6: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Lunsj til lunsj-møte mellom UiOs ledelse og vernelinjen 29.2.-1.3. LHVO meldte inn aktuelle saker ved fakultetet:

 • Manglende skilting av nødutganger/rømingsveier i kjelleren i ES.
 • Ønske om felles policy fra UiOs ledelse om innkjøp av hjertestarter.
 • Vinduene i Eilert Sundts hus er trekkfulle og vanskelige å åpne.
 • Beredskapsplan og krisehåndteringssystem under arbeid ved UiO.
 • Ny brannvernrutine ved UiO innføres til sommeren. Brannvernkurs tilbys hver måned i regi av Enhet for HMSB.

Førstehjelpsskrin hengt opp i 3. etg. ES.

Møte med lokale verneombud uke 9: Støy i forbindelse med rampen som lages ved inngangen til Eilert Sundts hus fra Moltke Moes vei. LHVO etterlyser bedre og riktig informasjon knyttet til arbeidet. LHVO var ikke invitert til igangsettelsesmøtet med byggherren. Studieleder tar dette til orientering.

Sak 7: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterte om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen. Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids- og læringsmiljø.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Rektors blogg

Sak 8: LAMU-seminar 17. mars

 • Invitasjon sendt ut i januar. Fra LAMU deltar Matthew, Mohamed og en studentrepresentant.

Sak 9: Eventuelt

 • Ingen saker.

Sak 10: Møteplan 2016: 10. mai, 20. september, 8. november

Publisert 22. feb. 2016 15:50 - Sist endret 25. feb. 2020 14:22