Møte 10. mai 2016

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Sindre Bæk (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre)

Tone Vold-Sarnes (møteleder og referent),

Joakim Dyrnes til sak 6.

Ikke til stede: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad)

Sak 1: Godkjenning av saksliste

Godkjent

Sak 2: Godkjenning av referat (fra forrige møte)

Godkjent

Sak 3: Saker til/fra driftsområdene Øvre og Gaustad

 • Øvre: Expand - nytt innmeldingsskjema ved UiO. Henvendelsene kommer til Servicetorget.Alle som sender inn melding får et automatisk svar og kan sjekke status for egne saker.
 • Alle leddlamper I auditoriene, foajeen i ES og HHH er skiftet ut. Etter møtet: Lampene på lesesalen i 2. etg skiftes ut når eksamensperioden er over, og jobben vil være ferdig før semesterstart i august.
 • Vinduspuss i Eilert Sundts hus og Harriet Holters hus pågår fra 11.-13. mai.
 • Lagerplass I kjelleren i Eilert Sundts hus. Behov for opprydding. TVS og RG følger opp.
 • Lagerplass i kjelleren i HHH. RG følger opp.
 • Brannøvelse på fakultetet. Minimumskrav er en øvelse i året. Ny øvelse gjennomføres i august.
 • UiO har inngått ny leieavtale om eksamenslokale i Silurveien 2 fra og med høsten 2016. 500 plasser og muligheter for digital eksamen.

Sak 4: Studentrelaterte saker

 • Ønske om bedre belysning på lesesalen i 2. etg ES. Se sak 3 for status.
 • Ønske om nye stoler til lesesalen. Prøvestoler står i SV-info til 20. mai. Fakultetet må vurdere kostnaden.
 • Lesesal 222 - luftkvaliteten bedret.
 • Universell utforming av studentarealene. TVS har vært i dialog med Bent Aaby, skilteksperten ved UiO, og han mener dette er en dyr investering.
 • Oppdatert informasjon om eksamensdatoer på nettet og evt oppslag på dørene til lesesalen.
 • Spørsmål om luftkvaliteten rundt skriverne på lesesalen i 2. etg ES. Mohamed følger opp saken. Etter møtet: Skriverne gir fra seg noe papir- og tonerstøv, derfor står skriverne bak en vegg i et rom med mye luft. Tonerstøvet vil forsvinne den dagen alle skriverne er byttet ut med nye moderne skrivere slik vi har i 3. og 4. etg ES.

Sak 5: Saker fra læringsmiljøkontakten

Monitorene brukes til tydeliggjøring av åpningstider for Café Trygve, Eilert og stengte lesesaler.

Sak 6: Ombygging og flytteplaner ved PSI

Joakim Dyrnes presenterer status for ombyggingen og flytteplanene ved PSI.

1. Studenter flyttes fra Harald Shjelderups hus til Forskningsveien 3b (nabobygget). Prosessen går sin gode gang.

2. Oppussing i Forskningsveien 3a. Fakultetsdirektør, og ledelsen ved PSI skal i møte med EA førstkommende fredag for å diskutere prosessen. To seminarrom flyttes, ansatte flyttes. Muligheter for nye labber. Undervisningsrommene skal være klare til semesterstart.

Saken tas opp igjen i LAMU-møtet 20. September.

Sak 7: Orientering om aktuelle saker fra LHVO

Ingen saker.

Sak 8: UiOs satsning i 2016: Arbeids- og læringsmiljøåret

Studieleder orienterer om arbeidet så langt i UiOs arbeidsgruppe knyttet til satsningen. Universitetsstyret er engasjert i hvilke tiltak UiO har/planlegger å sette i gang innenfor arbeids- og læringsmiljø.

Ressursside om hva som skjer ved UiO

Rektors blogg

Sak 9: Eventuelt

Ingen saker

Sak 10: Møteplan 2016: 20. september, 8. november

Publisert 2. mai 2016 14:33 - Sist endret 25. feb. 2020 14:21