Årshjul for LAMU

 

Planen under er et arbeidsdokument og vil bli oppdatert og revidert fortløpende. Utfyllende informasjon og forklaringer vil måtte komme etter hvert. Innspill eller spørsmål kan rettes til ledende vernombud Kaya Sverre.

Dato

Hva

Hvem har ansvar

Frist for gjennomføring

Kommentar

Januar/ februar

     

 

  Årsrapport for LAMU Leder og hovedverneombud 1. mars Notat fra HMS seksjonen
         

Mars/ april

       
  Frist for innsending av årsrapport til AMU      
  Oppdatering av etasjeansvarlige (brannvern) Leder og hovedverneombud  1. mai Send ut liste til kontorsjefer i midten av april, med frist for tilbakemelding 1. mai

Mai/ juni

       
  Gjennomføring av vernerunder i fakultetsadministrasjonen, instituttene og sentrene Leder og verneombud Frist 1. september for gjennomføring  
         

Juli/ august

       
         
         

September/ oktober

       
  Ferdigstilling av vernerunder Leder og verneombud Frist 1. september for gjennomføring  
  Rapport fra vernerunder til AMU Leder og verneombud Frist 1. oktober  
November/ desember        
  Oppdatering av etasjeansvarlige (brannvern) Leder og hovedverneombud 1. november Send ut liste til kontorsjefer i midten av april, med frist for tilbakemelding 1. mai
         
Publisert 4. sep. 2007 12:26 - Sist endret 12. okt. 2010 11:13