Melding til verneombud

Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Opplever du at situasjoner i arbeidshverdagen er krevende i forhold til fysisk miljø eller psykososialt miljø, kan du sende verneombudet en melding gjennom dette skjemaet. Eksempler kan være:

  • tilrettelegging av fysisk miljø (kontorpulter, stoler, datatilpasning, temperatur, luftkvalitet, belysning etc)
  • mobbing
  • seksuell trakassering
  • bekymringsmelding for andre ansatte

Navn (du kan velge om du vil være anonym)

Kontaktinfomasjon (telefon eller epost)

Avdeling/ enhet/ institutt (obligatorisk)

Dato

Hvor lenge har problemet vart?

Hvilken del av arbeidshverdagen blir påvirket av problemet?

Fysisk miljø Psykososialt miljø

Beskrivelse av problemet

Alternativt kan du levere kontaktskjema direkte til lokalt hovedverneombud Matthew Rix Whiting ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, rom 215 på Harriet Holters hus.

Publisert 12. okt. 2010 11:15 - Sist endret 1. feb. 2018 11:32