Handlingsplan

Handlingsplan for LAMU ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

LAMU skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

Handlingsplanen for LAMU ved SV skal prioritere brannvern og fysiske forhold, herunder arbeidsplassvurderinger, universell utforming og studentenes læringsmiljø.

I forhold til mandatet LAMU har, skal LAMU behandle følgende saker:

  • Lokale byggesaker (§19 saker).
  • Skademeldinger, ulykkesmeldinger (også nesten-ulykker) og avviksmeldinger.
  • Behov for opplæring i forhold til krav

LAMU skal ikke behandle:

  • Personalsaker
  • Spørsmål knyttet til arbeidsmiljølovens §24 punkt 2 som kan få direkte innvirkning på ansattes arbeidssituasjon eller på virksomhetens drift, skal normalt behandles etter reglene i Hovedavtalen og eventuelt Tilpasningsavtale.
 

 

Publisert 11. okt. 2010 16:01 - Sist endret 17. feb. 2015 08:55