HMS og arbeidsmiljø - Side 2

Sist endret 18. mai 2018 12:49 av Tone Vold-Sarnes

Invitert: Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer,Rune Greaker (driftsområde Øvre), Ingelin Vevle (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge og Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Matthew Rix Whiting

Sist endret 25. feb. 2020 14:22 av Eyrun Thune

Til Stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Tone Vold-Sarnes (referent), Ingvill Nygård Bojer, Trygve Monclair Bøe for Sindre Bæk (SVSU)

Joakim Dyrnes til sak 5.

Sist endret 25. feb. 2020 14:23 av Eyrun Thune

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Ingvill Nygård Bojer, Josefine Horn (SVSU), Rune Greaker (driftsområde Øvre), Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge (driftsområde Gaustad), Randi Birgitte Skjerstad (SVSU)

Sist endret 26. okt. 2020 09:38 av Therese Marthinsen

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Martine Thoresen for Randi Birgitte Skjerstad (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Til sak 5: Mari Anne Ramstad

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker, Ingvill Nygård Bojer, 

Sist endret 27. feb. 2021 13:54 av Kari Marie Pound Davies

Velkommen til 3. møte i LAMU for perioden 2020 

Sist endret 26. mai 2021 12:59 av Kari Marie Pound Davies

Velkommen til andre møte i LAMU for perioden 2021.

Sist endret 26. feb. 2021 10:35 av malinfs@uio.no

Velkommen til første møte i LAMU for perioden 2021.

Sist endret 24. nov. 2021 14:17 av Kari Marie Pound Davies

Velkommen til fjerde møte i LAMU for perioden 2021.

Sist endret 23. sep. 2021 10:05 av Kari Marie Pound Davies

Velkommen til tredje møte i LAMU for perioden 2021.

Sist endret 10. mars 2020 17:17 av Kari Marie Pound Davies

Velkommen til 1. møte i LMU for perioden 2020

Sist endret 30. okt. 2020 13:30 av malinfs@uio.no

Velkommen til 4. møte i LAMU for perioden 2020 

Sist endret 12. mai 2020 07:27 av Mari Anne Ramstad

Velkommen til 2. møte i LAMU for perioden 2020 

Sist endret 13. mars 2012 15:06 av ingerann@uio.no
Sist endret 16. mars 2011 09:57 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 7. mars 2019 13:50 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mari Gakkestad, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Sist endret 7. jan. 2011 15:14 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 13. nov. 2018 09:03 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 3. okt. 2011 13:50 av ingerann@uio.no
Sist endret 31. okt. 2016 13:57 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 12. okt. 2010 11:13 av danielti@uio.no