HMS og arbeidsmiljø - Side 2

Sist endret 9. mai 2017 15:47 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza,Terje Hegge, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad), Martine Thoresen for Randi Birgitte Skjerstad (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Til sak 5: Mari Anne Ramstad

Meldt forfall: Pål Fredrik Bugge, Rune Greaker, Ingvill Nygård Bojer, 

Sist endret 13. mars 2012 15:06 av Inger Ann S Faye
Sist endret 16. mars 2011 09:57 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 7. mars 2019 13:50 av Tone Vold-Sarnes

Til stede: Matthew Rix Whiting, Mohamed Abdulhamid Hazza, Terje Hegge, Rune Greaker (driftsområde Øvre), Pål Fredrik Bugge (driftsområdet Gaustad), Matias Robberstad Vangen (SVSU) og Tone Vold-Sarnes (referent)

Meldt forfall: Mari Gakkestad, Ingvill Nygård Bojer, Terje Ludvig Reiersen (driftsområde Gaustad)

Sist endret 7. jan. 2011 15:14 av Mari Anne Ramstad
Sist endret 13. nov. 2018 09:03 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 3. okt. 2011 13:50 av Inger Ann S Faye
Sist endret 31. okt. 2016 13:57 av Tone Vold-Sarnes
Sist endret 12. okt. 2010 11:13 av danielti@uio.no