Foreldrepermisjon: Vil vi ikke la far slippe til?

Om foreldre skal regnes som likeverdige omsorgspersoner, må foreldrepermisjonen deles likt mellom far og mor, mente Ellingsæter-utvalget.  I dag har far rett til 15 uker, mor 15 uker, mens man kan dele på de resterende ukene av permisjonen. 

Innledere

 • Anne Lise Ellingsæter: Foreldrepermisjon -  før og nå
  Anne Lise Ellingsæter er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Hun har ledet Ellingsæter-utvalget som ledet til NOU 2017:6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

 • Hanne Bjurstrøm: Får vi likestilling av å gi familiene egne valg?
  Hanne Bjurstrøm er likestillingsombud og tidligere arbeidsminister.
 • Ole Nordfjell: Fedre- like viktige som mor fra første stund  
  Ole Nordfjell er seniorrådgiver ved Reform - ressurssenter for menn.
 • Marte Berger-Nortvedt: Amming- et hinder for likestilling?
  Marte Berger-Nordtvedt er første nestleder i Den norske jordmorforening.

Det åpnes for spørsmål etter innledningene.  

Viten på lørdag er et samarbeid mellom Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Se arrangementet på Facebook

Tidligere Viten på lørdag-arrangementer

Publisert 9. okt. 2018 09:31 - Sist endret 22. okt. 2018 13:04