Innenfrablikk på 50-års-jubilanten: Tore Hansen

Han har gått av med pensjon, men professor emeritus Tore Hansen kommer nesten daglig på jobb på sitt gamle institutt. I dag deler den tidligere dekanen kontor med seniorene Helge Hveem og Per Kristen Mydske. 45 års fartstid ved SV-fakultet har skapt en sterk tilhørighet til institusjonen.

- Hvor lenge har du vært ved fakultetet?

- Jeg kom til Institutt for statsvitenskap som vit.as. i 1972. Før det hadde jeg studert økonomi i sentrum, før jeg hoppet over til statsvitenskap som fag.  Jeg tok mellomfag og hovedfag i raskt tempo. Ved siden av studiene jobbet jeg på pressekontor, som saksbehandler i Rikstrygdeverket og som jazzmusiker og dansebandmusiker.  Jeg hadde sett for meg en karriere både som musiker og som byråkrat, men slik ble det ikke. Jeg tror egentlig det var like greit. Ved siden av forskning, der hovedinteressen min har vært kommunal økonomi, har jeg hatt en rekke verv, de viktigste som dekan og bestyrer.

- Hvordan var ditt første møte med SV- fakultetet?

- Det som gjorde mest inntrykk i 1968 var selve huset, da jeg kom hit som student. Det var jo helt nytt og moderne.  I begynnelsen savnet jeg å være i sentrum og å kunne gå rett ut på Karl Johan Jeg var ikke aktiv i studentpolitikken, men tilbragte all min tid enten på jobb eller på lesesalen, hvor jeg satt til jeg ble kastet ut klokken ti om kvelden. Egentlig hadde jeg aldri tenkt på en forskerkarriere, men så fikk jeg kontakt med Francesco Kjellberg og det ble avgjørende for at jeg satset på forskningen.

- Hvordan har det vært i disse årene?

- Jeg har trivdes utrolig godt på Blindern og på SV- fakultetet. Det har vært både utfordrende og spennende.  Jeg har vært bestyrer for Institutt for statsvitenskap i to perioder og dekan i seks år i strekk. Ingen andre har sittet så lenge som dekan. Jeg etterfulgte Rolf Mikkel Blakar, som hadde satt i gang en viktig reformprosess på fakultetet. På den tiden ønsket psykologene å få sitt eget fakultet og det var mye spenninger. De ble værende ved fakultetet, mens pedagogene fikk sitt eget fakultet, da hele spesiallærer-høgskolen flyttet over til universitetet. Jeg tror det var en riktig avgjørelse.

Større forståelse for andre fag

- Det var mange store omkalfatringer mens jeg var dekan. Det viktigste vi fikk gjennomført var en ny budsjettmodell, som bidro til å løse konflikter fagene imellom. Med ny modell fikk vi en fast forutsigbar budsjettprosess, som alle parter kunne slutte opp om, sier Tore Hansen. Han synes det har vært spennende å sitte på toppen av fakultetet og samarbeide med ledere fra hele universitetet.

- Det har gjort at jeg har fått en større respekt og forståelse for andre fag. Av og til er det viktig å slakke litt av på kravene fra eget fag til gode for andre.

- Hva er det mest spennende du har vært med på i din tid ved SV- fakultetet?( Og det mest frustrerende)

- Å være med på å puste liv i samfunnsvitenskapene i de baltiske statene etter Sovjetunionen fall, er nok det mest spennende jeg har være med på.  Vi hadde forskere derfra på besøk her på fakultetet. De satt hos oss og skrev nye grunnlover, intet mindre. Å hjelpe til med det vi hadde av kunnskap for å få demokratiske ordninger på plass i Baltikum, var utrolig givende.

Tore Hansen syntes også det var spennende å være med på å etablere Erasmus-programmet i Norge. - Institutt for statsvitenskap var først ute med å komme inn i dette samarbeidet før EØS-avtalen var signert.  Jeg måtte forklare universitetsledelsen hva Erasmus var og fikk heldigvis deres velsignelse til å takke ja til invitasjonen fra en hollandsk kollega om å bli med, sier han og forteller at han også har opplevd sine frustrasjoner.

Brannvesesenet stoppet  forelesninger

- Det mest frustrerende har vært å måtte argumentere for behovet for stillinger på SV- fakultetet sentralt, særlig om å få flere stipendiater.  I en periode med enorm studenttilstrømming, syntes jeg at universitetsledelsen viste liten vilje til omstilling. SV- fakultetet slet med plassmangel og måtte leie hele søndre sving av Ullevål stadion. Det var ikke gøy å oppleve at brannvesenet stoppet forelesninger fordi det var for mange i lokalet.  Etter hvert fikk vi heldigvis gehør for hvordan vi hadde det i universitetsledelsen.

- Er det noen personer her som har betydd spesielt mye for deg i løpet av disse årene?

- Francesco Kjellberg som var min gode lærer, alltid stødig, alltid oppmuntrende. I tillegg betød Jens Erik Fenstad mye for meg da han vare prorektor. VI har hatt mange samtaler om universitetspolitiske temaer, som jeg har hatt stor glede av.

- Hvordan har fakultetet utviklet seg i din tid?  

- Jeg synes fakultetet er godt skodd for framtiden. Nye utdanningsreformer har vært fulgt opp på en god måte både på lavere nivå og innen forskerutdanningen. Vi sender i dag kompetente folk ut i samfunnet. Fakultetet gjør også en god jobb med å passe på rammebetingelsene for instituttene. Det en organisatorisk fleksibilitet ved fakultetet, som er viktig.

- Det har vært en spennende personlig reise å være her i alle disse årene. Periodevis har det vært utrolig mye å gjøre, men jeg kjenner meg privilegert som har fått være med på utviklingen. Å jobbe i dem posisjonen jeg har hatt har gitt meg en ærbødighet overfor andre fag. Jeg kjenner at jeg har blitt en del av det store fellesskapet universitetet er med felles verdier og samtidig vanvittig mange forskjeller.

For mange strategier utenfra

- Hva er ditt råd til 50- års jubilant?

- Jeg har en bekymring. Jeg skulle gjerne sett at man utviklet forskningspolitikken mer ved fakultetet. Alt for mange strategier kommer utefra fra forskningsrådet og ander. Vi kunne bli flinkere til å legge premissene selv.

- I tillegg er jeg opptatt av at et universitet består av miljøer og ikke bare enkeltpersoner. Jeg frykter for et privatisert universitet, der forskerne blir alenegåere. I tillegg synes jeg vi skulle utnyttet studentene bedre. Vi kan lære av mat. nat. Der ville det være utenkelig om en student fikk holde på med en masteroppgave helt alene, uten å være tilknyttet et prosjekt.

 

.

,

Av Gro Lien Garbo
Publisert 25. juni 2013 13:49