Handler økonomi kun om penger?

Kan andre verdier enn penger motivere til gode prestasjoner? Har økonomiske resonnementer for stor plass i den offentlige debatten?  Må vi jobbe mer for å dekke fremtidige underskudd på offentlige budsjetter? Økonomisk institutt inviterer til debatt om verdier og avveininger i samfunnsøkonomien.

foredragsholdere

Foto: Fredrik Arff/UIO

Verdier og motivasjon ved Gaute Torsvik (professor, Økonomisk institutt, UiO)

Dersom ansatte vektlegger andre verdier enn penger, er det da mulig å motivere til innsats på andre måter enn ved å måle og pengebelønne arbeidsprestasjoner? Er respekt, interesse og tillit like sterke motivasjonsfaktorer som penger? Og kan penger undergrave andre motivasjonsfaktorer?


«Må vi endre de økonomiske modellene for å ta bedre vare på naturen?» ved Maria Berg Reinertsen (samfunnsøkonom og journalist i Morgenbladet)

Fra innvandrerregnskap til "en enkel modell for korrupsjon". Hvilket ansvar har økonomene for hvordan tallene og modellene vi lager brukes i den offentlige debatten?


Jobber vi for lite eller mye? ved Steinar Holden (professor, Økonomisk institutt, UiO)

I Norge er sysselsettingsandelen høy, men gjennomsnittlig arbeidstid lav. Må vi jobbe mer for å finansiere velferdssamfunnet?


Debattleder: Halvor Mehlum (professor, Økonomisk institutt, UiO)

Publisert 6. sep. 2017 14:25 - Sist endret 26. sep. 2017 09:52