Eilert Sundt-forelesningen 2016: «The forests destroyed by Bulldozers: An Affective Geometry of the Argentine Soy Boom»

Eilert Sundt-forelesningen 2016: Gastón Gordillo, University of British Colombia.

Gastón Gordillo

På Gran Chaco-slettene i det nordlige Argentina fører industrielt jordbruk til ødeleggelse av skogen som en gang dekket denne regionen. Gordillo utforsker begrepet «terreng» gjennom sin analyse av hvordan den brutale og voldsomme avskogingen endrer naturen, jordbruket og menneskenes leveforhold.

- Jeg utforsker begrepet «terreng» ved å trekke på alt jeg har lært gjennom humaniora om steders sosiale, kulturelle og politiske beskaffenhet, men går samtidig dypt inn i terrengets materialitet. I feltarbeidet mitt betyr dette for eksempel å trekke inn det enkle, men ofte oversette faktum, at en skog fysisk består av millioner av trær som vokser tett og som tiltrekker seg og gir ly til en rekke arter av insekter og dyr, sier Gordillo.

Sosialantropologen ønsker å bidra til en bedre forståelse av materialiteten i de dyptgripende miljømessige og sosiale ødeleggelsene verden opplever i dag. Han peker på at avskoging for å gi plass til industrielt jordbruk er en av de største kildene til CO2-utslipp i verden, og en forståelse av dens lokale dynamikk står derfor sentralt i den pågående diskusjonen av klimaendringene.

På feltarbeid i Argentina fikk han se med egne øyne de dyptgripende virkningene av avskogingen i denne regionen. Den dypt materielle karakteren av disse virkningene overbeviste han om at de mest populære begrepene som brukes i humaniora til å beskrive romlige prosesser, «sted» og «territorium», ikke fullt ut fanger opp de dyptgripende brudd som skapes, for eksempel av bulldosere som angriper en skog.

Les mer om Gordillo og hans arbeid på bloggen hans.

Publisert 29. sep. 2016 13:24 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07