Eilert Sundt-forelesningen 2013: James H. Fowler :«Connected: The Surprising Power of Our Social Networks»

Hvordan påvirker de sosiale nettverkene livene våre, ideene våre og handlingene våre?, spør James H. Fowler, som er professor i medisinsk genetikk og statsvitenskap ved University of California, San Diego.

James Fowler (Photo: University of California, San Diego)

James H. Fowler ( f. 1970-) er professor i medisinsk genetikk og statsvitenskap ved University of California, San Diego. Sammen med professor Nikolas A. Christakis utga han i 2009 den mye omtalte boken ”Connected: The Surprising Power of Our Social Networks”. Boken er oversatt til tjue språk og omhandler hvordan sosiale nettverk påvirker våre ideer, følelser, helse, relasjoner, handlinger, politikk med mer.

Fowlers  forskning ligger i skjæringspunktet mellom natur- og samfunnsvitenskapen, med et fokus på sosiale nettverk, atdferdsvitenskap, evolusjon, politikk, genetikk og store data.

James H. Fowler er også kjent for sin forskning på fagfeltet "genopolitics" som er studiet av hvordan genetikk påvirker politiske handlinger og holdninger.

Fowlers forskning er ofte sitert og er mye omtalt i amerikanske medier spesielt. Nettsiden TechCrunch omtalte Fowler som en av "The 20 Most Innovative People In Democracy 2012" mens magasinet Foreign Policy omtalte Fowler som en av "Top 100 Global Thinkers i 2010".

Fowler har en B.A. cum laude og M.A. fra Harvard University i 1992 og 2001, M.A. International Relations fra Yale University i 1997 og en Ph.D. Government fra Harvard University i 2003.

Publisert 22. juli 2013 15:13 - Sist endret 27. okt. 2017 13:02