Eilert Sundt jubileumsforelesning: Climate, conflict and economic development: The next 50 years

Klimaendringer er en av vår tids største utfordringer. Basert på egen og andres forskning vil Edward Miguel diskutere hvordan ekstreme klimaendringer påvirker økonomien.

ørken

Foto: MaxPixel

Edward Miguel er professor i økonomi ved University of California, Berkeley, nærmere bestemt "Oxfam professor of Environmental and Resource Economics" og "Faculty Director of the Center for Effective Global Action".

I sin Eilert Sundt- forelesning: "Climate, conflict and economic development: The next 50 years"  vil Edward Miguel se på hvordan klimaendringer gir ressursknapphet og kan føre til voldelig konflikt.

Med Afrika som eksempel

Han vil  særlig konsentrere seg om konsekvensene for Afrikas økonomiske utvikling, som har opptatt ham i årevis. Miguel har blant annet forsket på de økonomiske konsekvensene av vold, betydningen av etniske skillelinjer og sammenhengen mellom helse, utdanning , miljø og produktivitet for de fattige. Miguel har gjort feltarbeid i blant annet Kenya, Sierra Leone, Tanzania og India.

Edward Miguel er særlig kjent for to bøker: "Africa`s Turn?"  og "Economic Gangsters: Corruption, Violence and the Poverty og Nations". 

Mer om Edward Miguel

Publisert 14. juni 2017 15:24 - Sist endret 16. okt. 2017 10:20