Aktualitetsuka 2018

Tidligere

Tid og sted: 8. feb. 2018 15:30, Auditorium 1

Oslo Economics inviterer økonomistudentene ved UiO til casekonkurranse! Formålet med konkurransen er at studentene skal få en smakebit på hvordan arbeidslivet fortoner seg i Oslo Economics og i tilsvarende miljøer.

Tid og sted: 8. feb. 2018 14:15, Auditorium 1

Christine Meyer vil gi et bakteppe for hvorfor det er nødvendig å omstille velferdsstaten og hva offentlige myndigheter og tjenesteprodusenter kan gjøre for å møte fremtiden.

Tid og sted: 8. feb. 2018 12:15 - 14:00, Auditorium 1

Norsk økonomi står ved et vannskille. Oljealderen er på hell, og eldrebølgen melder seg med full tyngde. For å sikre velferden, må kursen legges om.

Tid og sted: 8. feb. 2018 09:30 - 10:00, Trygve Kaffebar

Aktualitetsukas andre frokostseminar vil ledes av professor Katinka Holtsmark ved UiO og samfunnsøkonom med PhD fra UiO, Kristoffer Midttømme

Tid og sted: 7. feb. 2018 18:00, U1

Studentene ved Økonomisk institutt slipper ny utgave av tidsskriftet Observator, og ønsker velkommen til debatt, diskusjon og enkel servering på U1.

Tid og sted: 7. feb. 2018 17:15 - 18:00, Auditorium 1

Andreas Moxnes er professor ved Økonomisk Institutt på UiO. Hans akademiske interesser er internasjonal handel og bedrifters tilpasning til globalisering, produktivitet og reallokering i produktmarkeder, samt interaksjonen mellom handel og multinasjonal produksjon

Tid og sted: 7. feb. 2018 14:15 - 16:00, Auditorium 1

Antallet arbeidsinnvandrere i Norge har mer enn doblet seg siden EU-utvidelsen i 2004. Hva er effekten på norsk økonomi?

Tid og sted: 7. feb. 2018 12:15 - 14:00, Auditorium 1

Den norske velferdsmodellen avhenger av at alle bidrar økonomisk når de er i stand til det. I hvilken grad kan moralske appeller påvirke folks vilje til å betale skatt?

Tid og sted: 7. feb. 2018 09:30 - 10:00, Trygve Kaffebar

Start dagen med gratis frokost og kaffe sammen med Dagens Næringsliv, Halvor Mehlum og Kalle Moene.