Aktuelle saker fra hele SV - Side 6

Bildet kan inneholde: jobb, typing, skriveinstrument tilbehør, hånd, læring.
Publisert 8. mars 2020 21:23

Tidsskriftpakkene fra PsycARTICLES og ProQuest Health Research Premium Collection er ikke lenger tilgjengelige etter 1.mars 2020. Ved UiO og OuS har vi hatt tilgang til disse tidsskriftpakkene gjennom Helsebiblioteket.  Oppdatering pr 23. mars: Få tak i artikler med "Get it now"

Bildet kan inneholde: begivenhet, dress, business.
Publisert 6. mars 2020 17:20

- Vi må sikre kvinner i rekrutteringsstillinger optimale muligheter til å utvikle sine talenter og bygge kompetanse, sier professor ved Institutt for psykologi, Kristine Beate Walhovd. Hun er en av flere kvinner på SV- fakultetet, som er opptatt av bedre kjønnsbalanse.

Fikk motivasjonshjelp: Thomas Wolfers og Ziada Ayorech takker UiOs Master Class-satsing for motivasjon og støtte til å søke om stipend. 
Publisert 5. mars 2020 09:15

Thomas Wolfers fra Nederland og Ziada Ayorech fra Kanada er begge tildelt det høythengende Marie-Curie stipendet som gjør det mulig å jobbe i to år som seniorforskere ved Psykologisk institutt (PSI).

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, kjøretøy, bil, transportere.
Publisert 2. mars 2020 14:14

Vindkraftindustrien, slik den fremmes i dag, bringer spørsmål omkring demokrati og vekstbaserte løsninger frem i lyset, skriver masterstudent i samfunnsgeografi Henrikke Ellingsen i Dagsavisen, sammen med Susanne Normann fra Senter for utvikling og miljø.

Smilende mann med krøllete kort hår og smilende kvinne med kort hår.
Publisert 28. feb. 2020 08:57

Thomas Wolfers fra Nederland og Ziada Ayorech fra Kanada er begge tildelt det høythengende Marie-Curie stipendet som gjør det mulig å jobbe i to år som seniorforskere ved Psykologisk institutt (PSI).

Bildet kan inneholde: sosial gruppe, snø, vinter, team, begivenhet.
Publisert 26. feb. 2020 19:14

Det handlet om alt fra hjernen og psykisk sykdom til nye undervisningsformer og forskningsambisjoner da nyansatte forskere og fakultetsledelsen på SV-fakultetet satte hverandre stevne på seminar på Lysebu i begynnelsen av februar.

Bildet kan inneholde: parakeet, botanikk, tilpasning, smil, tre.
Publisert 26. feb. 2020 08:48

Professor i samfunnsøkonomi, Eliana La Ferrara, og professor i sosialantropologi, Anna L. Tsing, utnevnes i år til æresdoktorer ved SV-fakultetet.

gruppebilde av studenter. 8 gutter og to jenter.
Publisert 17. feb. 2020 13:39

Foreningen UiO Finans ligger høyt oppe på  Nordnets børskonkurranse for universiteter og høyskoler.  Nå inviterer de flere til å bli med å lære aksjeanalyse- og handel "hands-on".

Publisert 11. feb. 2020 12:42

Forskningsprosjektet «The Emergence, Life and Death of Authoritarian Regimes» (ELDAR), ledet av Professor Carl Henrik Knutsen, søker 3-4 vitenskapelige assistenter, lønnet på timebasis, med oppstart i april 2020. Prosjektet varer til 2025, og omhandler politikk i diktaturer. Det er finansiert av det europeiske forskningsrådet (ERC), og i tillegg til Knutsen er flere forskere på ISV, PRIO, Aarhus Universitet og University of Texas at Austin involvert.

Published Feb. 3, 2020 12:02 PM

UiO:Energy will fund a number of summer research projects within sustainable energy for students. The projects must be carried out between April and October 2020. All students currently enrolled in their last year of a bachelor program, in a master program or relevant professional degree program at the University of Oslo are eligible to apply.  The students selected for summer research projects will each receive a stipend of NOK 40 000.

Det nye dekanatet på SV : Tore Nilssen ,Anne Julie Semb og Trine Waaktaar.
Publisert 31. jan. 2020 11:19

 - Vi skal ha like høye akademiske ambisjoner for undervisningen som vi har for forskningen, sier SV-dekan Anne Julie Semb. Sammen med prodekan og forskningsansvarlig Tore Nilssen og visedekan og studieansvarlig Trine Waaktaar er hun i ferd med å stake ut en kurs for fakultetet for de neste fire årene.

Bildet kan inneholde: mennesker, fotgjenger, snapshot, gate, standing.
Publisert 31. jan. 2020 11:19

Studentene på SV- fakultetet er stort sett fornøyde med studieprogrammet sitt viser det ferske Studiebarometeret. 89 prosent går på det programmet de helst vil og 79 prosent er alt i alt tilfredse med programmet. Studiedekan Trine Waaktaar er glad for den høye tilfredsheten, men ser også forbedringspunkter.  

Professorparet Anders Martin Fjell og Kristine Beate Walhovd mottar Demensforskningsprisen fra Nasjonalforeningen for folkehelsen
Publisert 31. jan. 2020 09:26

– Demens handler om aldring. Og aldringen påvirkes allerede før vi blir født, mener årets vinnere av Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris Anders Fjell og Kristine Walhovd.