Aktuelle saker fra hele SV - Side 2

Publisert 24. apr. 2017 12:43

 - Det har vært en glede å få henge rundt med verdensledende samfunnsforskere og motiverte studenter hver sommer, sier sosiologiprofessor Lars Mjøset, som er faglig ansvarlig for SVs sommerskole for ph.d.-studenter.

Publisert 30. mars 2017 14:47

Den pensjonerte professoren i statsvitenskap, Bernt Hagtvet, er tildelt Eilert Sundts forskningspris for 2017.

Publisert 9. mars 2017 12:21

Studentene ved SV-fakultetet er overveiende fornøyde med studiekvaliteten på programmet de går på. 75 prosent svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet sitt.

Ledelsne ved SV- fakultetet og nytilsatte vitenskapelige på Lysebu
Publisert 21. feb. 2017 15:01

Femten vitenskapelig nytilsatte og ledelsen ved SV-fakultetet dro andre uke i februar et døgn sammen til Lysebu ved Nordmarka. Seminaret var faglig fruktbart og bidro også til å bygge nettverk.

Grete Brochmann
Publisert 2. feb. 2017 15:46

- Større innvandring fra fattige land kan utfordre den norske modellen. Et tungt kompetanseløft må til for å kvalifisere denne gruppen for arbeidslivet, sier Grete Brochmann, som er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo og leder for Brochmann-utvalget.

Publisert 5. mai 2015 13:57

Morten Egeberg og Jarle Trondal presenterte nylig forskning om utviklingen av en europeisk forvaltning på et seminar der statssekretærene Ingvild Næss Stub (UD) og Paul Chaffey (KMD) var aktive deltakere.